Studiu de specialitate – Factori generatori ai violenței școlare -individuali, familia, mediul social

Autor: prof. înv. primar Drăniceanu Elena Dorina
Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Craiova, Dolj

Motto: “Violenţa este imorală pentru că prieşte mai degraba urii decât dragostei. Ea distruge comunitatea şi face fraternitatea imposibilă. Vechea lege <ochi pentru ochi > îi lasă pe toţi orbi”! (Martin Luther King Jr.)
Mass-media, cercetările şi statisticile oficiale raportează o creştere spectaculoasă a fenomenului violenţei în ultimile trei decenii în mai multe ţări ale lumii , astfel încât escaladarea violenţei în şcoală a devenit cea mai vizibilă evoluţie din câmpul educaţiei.
Există numeroase definiţii ale violenţei. Eric Debarbieux , specialist în problematica violenţei în mediul şcolar, oferă o definiţie prin care surprinde ansamblul fenomenului violenţei: “Violenţa este dezorganizarea brutală sau continua a unui sistem personal, colectiv sau social şi care se traduce printr-o pierdere a integrităţii, ce poate fi fizică, materială sau psihică. Această dezorganizare poate să opereze prin agresiune , prin utilizarea forţei, conştient sau inconştient , însă poate exista şi violenţă doar din punctul de vedere al victimei , fără ca agresorul să aibă intenţia de a face rău”. Continuarea