Valoarea stilistică a subiectului

Autor: prof. Larisa Sorinela Cenușe
Școala Gimnazială Crăciunești, jud. Maramureș

Pornind de la ideea că întotdeauna valoarea stilistică a unei expresii gramaticale se obţine printr-o abatere de la regulă, subiectul, cu varietatea situaţiilor în care apare (exprimat sau neexprimat), are o pondere stilistică deosebită. Exprimat prin pronume personal, subiectul poate pune în evidenţă antiteze puternice, specific romantice, ca în exemplul:
,,Voi credeaţi în scrisul vostru,/ noi nu credem în nimic .’’(M. Eminescu , Epigonii)
În vorbirea populară şi cea familiară se folosesc unele construcţii deosebite pentru exprimarea subiectulu. Acestea au o mare expresivitate:
,,Te căptuşeşte ea , Mărioara, acuş !’’(I. Creangă , Amintiri…) Continuarea