Studiu de specialitate privind utilitatea hărții în cadrul orelor de geografie

Autor: prof. Gergeac Daniela
Școala Gimnazială Comuna Scoarța, jud.Gorj

Motto: „Harta a fost şi va rămâne totdeauna temelia adevărată a tuturor descrierilor geografice”. Simion Mehedinţi

Harta este o reprezentare grafică în plan a suprafeţei Pământului (totală sau parţială), generalizată şi micşorată conform unei scări de proporţie şi întocmită pe baza unei proiecţii cartografice. (conform DEX) Elementele unei hărţi sunt titlul, legenda şi scara de proporţie.
Geografia nu poate fi învăţată sau predată fără hartă, aceasta reprezentând cel mai important mijloc de învăţământ.

Continuarea