Tratarea diferențiată, cheia succesului școlar

Autor: prof. înv. primar Marinică Florența-Teodora
Școala Gimnazială Nr. 1 Limanu, jud. Constanța

Pedagogia contemporană admite atât existenţa unor particularităţi psihologice individuale ce deosebesc, în mod evident, persoanele unele de altele, cât şi existenţa unor particularităţi individuale, relativ comune unor grupuri de persoane. Din această perspectivă obiectivă a apărut principiul tratării individuale şi diferenţiate a elevilor. Principiul individualizării şi diferenţierii învăţării exprimă necesitatea adaptării dinamice a încărcăturii cognitive şi acţionale a conţinuturior şi strategiilor instructive educative atât la particularităţile psihofizice ale fiecărui elev, cât şi la particularităţile diferenţiate, relativ comune unor grupuri de elevi, în vederea dezvoltărilor integrale ca personalitate şi profesionalitate.
Individualizarea învăţării (tratarea individuală) exprimă necesitatea de a valorifica cât mai bine posibilităţile şi eforturile individuale, atât în ceea ce priveşte persoanele înzestrate, cât şi pe cele mai puţin înzestrate. Continuarea