Studiu de specialitate – Artă populară – Obiceiuri de iarnă

Autor: prof. ing. Dorofteiu Carmen Iuliana
Liceul „Alexandru cel Bun”, Botoșani

calutDragă cititor,
Dacă paşii te poartă în nordul Moldovei, ţinut încărcat de legendă şi istorie, cutează a poposi şi în satul Băluşeni, judeţul Botoşani. La 22 km de Botoşani.
Zona folclorică a satului Băluşeni insuficient explorată până azi, este destul de bogată în ceea ce privesc obiceiurile de iarnă. Sărbătoarea „Anului nou” se înscrie ca o notă distinctă a tradiţiilor în prezent. Cu prilejul sărbătoririi Anului Nou sunt prezentate datini şi obiceiuri trecute cu grijă de la o generaţie la alta.
Jocul de căiuţi, capre, urşi asigură sărbătoririi o adevărată paradă ca fantezie populară. Demne de menţionat sunt şi colindele – materiale de mare frumuseţe, ce prevestesc „Naşterea Mântuitorului”, conţinând urări, pilduiri către cel colindat. Versurile au conţinut religios din care se desprind idei filozofice şi mature. Aceste trăiri religioase sunt prezentate şi în obiceiurile de iarnă a localităţii. Continuarea

Sărbătorile de iarnă și tradițiile poporului român

Autor: prof. Sanda Ana-Maria
Școala Gimnazială „Mircea Nedelciu”, Fundulea, jud. Călărași

Sărbătorile de iarnă sunt speciale. Ele ne umplu sufletul cu cele mai frumoase sentimente: bunătate, iubire, sensibilitate,speranţă. De-a lungul acestei perioade românii se ghidează după tradiţii şi obiceiuri lăsate de către strămoşii noştri.
Obiceiurile legate de sărbători fac parte din cultura tradiţională a neamului nostru. Păstrarea acestor datini este o mărturie vie a faptului că avem o conştiinţă a neamului din care facem parte.
Obiceiurile ţin de conştiinţa poporului român pentru că exprimă înţelepciunea populară a acestui neam, sunt esenţe ale bogăţiei noastre spirituale. Cele mai răspândite şi mai fastuoase s-au dovedit a fi cele legate de marele Praznic al Crăciunului şi de sărbătorirea Anului Nou. Continuarea

Importanța transmiterii de tradiții și obiceiuri populare

Autori: dir. prof. Cismașiu Mariana
prof. Ulrich Anca
Grădinița P.P. „Grădinița Prieteniei” Arad

Cea mai mare bogăţie a omenirii sunt copiii. Dacă i-am învăţat pe copiii noştri versuri din cântecele vechi, paşi din dansul strămoşilor noştri, făcându-i să înţeleagă că prezentul este valoros numai împreună cu trecutul fiindcă astfel îmbinate prezintă o garanţie pentru viitor, înseamnă că am sădit în sufletele lor unul dintre cele mai frumoase sentimente.
Pentru a ne defini identitatea avem nevoie să ştim cine suntem, de unde venim, care ne sunt rădăcinile sau, altfel spus, care ne sunt strămoşii. Nu degeaba există la atâtea popoare cultul strămoşilor, iar tradiţia poporului se transmite mai departe cu fiecare generaţie pentru a conserva ceea ce este specific.
Unul din sentimentele care ar trebui să marcheze pozitiv spiritul tineretului nostru este iubirea de trecut, dorinţa de transmitere de obiceiuri şi tradiţii. Datoria noastră este de a-i face să înţeleagă că ceea ce înainte de toate face o naţie este conştiinţa comunităţii de soartă; un trecut şi un prezent comun este o misiune a viitorului. Continuarea