Notele la titularizare

Autor: prof. Simona Chiș
Liceul ”Alexandru cel Bun”, Botoșani

De multă vreme notele profesorilor la titularizare trezesc atenţia presei şi a publicului larg. Mai ales notele mici, prilej de critici dezlănţuite la adresa întregii tagme, dar şi a şcolii, văzându-se în aceasta o cauză a stării învăţământului, şi nu un simptom, cum este în realitate. Fiindcă toată lumea a avut sau are o legătură cu şcoala românească, toată lumea are ceva de spus – mai ales negativ – la adresa cadrelor didactice, contribuind regretabil la injustiţia ce-i are drept victime pe profesori.
Se poate cu uşurinţă constata că, între intelectualii ţării, profesorii reprezintă categoria cea mai defavorizată: au cea mai proastă salarizare, sunt lipsiţi de posibilitatea promovării, lucrează în condiţii de stres, nu au alternativa mediului privat sau a contractelor externe decât în foarte mică măsură (comparativ cu doctorii şi asistentele), nu primesc sporuri pentru orele suplimentare sau activităţile de week-end, sunt copleşiţi de birocraţie etc. Toţi aceşti factori au generat consecinţe importante: Continuarea