Invenţie românească cu mare potenţial didactic

Autor: prof. Ioan Grosu
Facultatea de Bioinginerie Medicală, Universitatea de Medicină şiFarmacie Gr.T.Popa,Iaşi
Facultatea de Chimie, Universitatea Al.I.Cuza,Iaşi

Generalităţi

Titirezul este o jucarie  cunoscută de mai mult de 2000 ani (aşa scrie în internet/1,2  /) şi mult îndrăgită pe toate meridianele şi paralele planetei. Este cunoscut sub 109 denumiri în diferite limbi / 3 /. Magicul său constă în proprietatea sa de a avea o poziţie verticală când este în rotaţie. Aceasta este justificată de teorema conservării momentului cinetic: dacă nu se acţionează cu nici un moment de forţă din exterior starea de rotaţie se conservă. Dacă încercăm să-l deplasăm într-o anumită direcţie el se va deplasa într-o altă direcţie în mod imprevizibil. Altfel spus este necontrolabil. Cu el aşa necontrolabil lumea s-a jucat timp de mai mult de 2000 ani. Trebuie remarcat că Pământul şi alte corpuri cereşti sunt nişte titirezi uriaşi. La scara atomică protonii din moleculele de apă şi din moleculele substanţelor organice sunt nişte “titirezi” : au spin(adică  moment cinetic) şi moment magnetic. Aceştia(protonii ) pot fi influenţaţi de un câmp magnetic exterior(mai exact unul constant şi altul variabil) şi se realizează Rezonanţa Magnetică Nucleară adică fenomenul fizic de bază din Imagistica cu Rezonanţă Magnetică.

Istoric

În perioada 1980-1985 am ţinut ore de seminar de Fizică cu studenţii Facultăţii de Electrotehnică de la Institutul Politehnic Iaşi (astăzi Universitatea Tehnică Iaşi). La un astfel de seminar făceam o problemă  cu precesia Larmor a spinului nuclear în jurul câmpului magnetic. Cu câteva zile înainte mă “jucasem” cu giroscopul din catedră. În acel moment mi-a venit idea de a echipa giroscopul clasic cu moment magnetic pentru a fi un model macroscopic (simplificat) al spinului nuclear. De la această idee am realizat un dispozitiv didactic pentru punerea în evidenţă a precesiei Larmor. Am făcut aceasta deoarece în toate manualele este scris că spinul nuclear se roteşte în jurul câmpului magnetic care este precesia Larmor dar acest lucru nu este intuitiv deloc. Am completat o cerere de brevet iar brevetul l-am obţinut 2 ani mai tirziu /4 /. Nimeni nu mi-a dat nici o atenţie. În aprilie 2006 , vizitând Continuarea