Studiu de specialitate – Avantajele și dezavantajele utilizării TIC la disciplina Limba și literatura română

Autor: prof. Șorop Maria Lidia
Colegiul Național “Matei Basarab”, București

Trăim într-o societate în care dependența de lumea virtuala a calculatoarelor este în creștere. În acest context, al dezvoltării accelerate a resurselor informaționale, în lume se vorbește tot mai mult despre implicațiile sociale și culturale ale Internet-ului și despre funcțiile acestuia, mai importante fiind cele de documentare și comunicare. Disciplinele umaniste însă și calculatorul sunt două realități diferite cu posibilități reduse de a interacționa.
Citind o creație a marelui poet Mihai Eminescu, apare firesc întrebarea cum poate gestiona o mașină electronică resurse și conținuturi caracterizate de maximă subiectivitate?
Este adevarat că profesorul trebuie să depășeasca tiparele și să înțeleagă mai bine realitățile și necesitățile învățământului românesc; să vină în întâmpinarea cerințelor actuale încercând să facă fata provocărilor utilizând Internet-ul în câmpul educației precum și în definirea scenariului didactic din perspectiva integrării resurselor educaționale multimedia. Dar o lecție de limba și literatura româna reușită este aceea bazată pe comunicare pentru că mai ales la această disciplină elevul învață să se exprime corect, să utilizeze resursele limbii. Continuarea

Proiectul Comenius Regio ,,Educația non-formală și informală prin TIC”

Autor: prof. Ioana Ungureanu
manager proiect, consilier local, director adjunct – Liceul ,,Ioan Petruș”-Otopeni

Despre proiect şi parteneri
Proiectul face parte din Programul de Învăţare pe Tot Parcursul Vieţii (Lifelong Learning Programme) şi este finanţat cu sprijinul Comisiei Europene, prin ANPCDDEFP Bucureşti, perioada derulării fiind 2012-2014. Deviza lui este ,,We study for life” (,,Învăţăm pentru viaţă”). Tema proiectului Comenius Regio este: ,,Educaţia nonformală şi informală prin TIC”, Nr. de referinţă: COM-12-PR-01-IF-RO.
Beneficiarul proiectului este Consiliul local al oraşului Otopeni, partenerii naţionali: Liceul Teoretic ,,Ioan Petruş”- Otopeni şi Asociaţia de Asistenţă şi Programe pentru Dezvoltare Durabilă ,,Agenda 21”, Bucureşti, iar partenerii străini: Colegiul ,,Saint Thomas More”cu şcolile subordinate şi Şcoala de Limbi Străine ,,Easy”-Valletta, Malta. Continuarea

Studiu de specialitate – Impactul utilizării TIC asupra metodologiei didactice

Autor: prof. Narcisa Gabriela Dașu
Liceul Tehnologic „Costin Nenițescu” Buzău

Comisia Europeană acordă competenei digitale o atenție sporită, plasând-o printre cele opt domenii de competențe cheie necesare absolventului în contextul actual al societății bazate pe cunoaştere. Competența digitală (sau competența de utilizare a TIC) constă în „utilizarea tehnologiilor multimedia pentru a regăsi, a stoca, a crea, a prezenta şi a schimba informații”.
Trebuie precizat că apelul la noi tehnologii în practica didactică nu se rezumă la formarea abilităților de utilizare a TIC, având cel puțin un scop mult mai important, de susținere a proceselor de predare şi de învățare. Detaşarea de maniera clasică de predare prin aportul plurivalent al folosirii resurselor electronice ridică probleme pedagogice cadrelor didactice, uneori mai puțin pregătite pentru o astfel de schimbare în propriul stil de predare. (Toma, 2009.) Continuarea

Studiu de specialitate – Cercetări privind valoarea formativă a utilizării TIC pentru procesul educațional

Autor: prof. Doina Andrei
Liceul Tehnologic Special pentru Copii cu Deficiențe Auditive Buzău

1.Introducere
Preocuparea pentru calitatea procesului de instruire aduce în atenţia cadrelor didactice utilizarea TIC în activităţile de predare-învăţare-evaluare a diferitelor discipline, pentru realizarea unui proces educaţional relevant din perspectiva împlinirii şi dezvoltării personale, dar şi a societăţii în care se integrează elevii, a reuşitei pe piaţa muncii, precum şi a exercitării cetăţeniei active.
Rezultatele evaluărilor realizate până acum în ceea ce priveşte educaţia asistată de calculator relevă faptul că procesul de învăţământ realizat cu ajutorul noilor tehnologii este la fel de eficient ca formele tradiţionale de educaţie, cu condiţia unei proiectări corespunzătoare. Continuarea

Calculatorul- suport al comunicării didactice

Autor: prof. înv.primar Drăniceanu Elena Dorina
Şcoala Gimnazială ”Mihai Eminescu” Craiova, Dolj 

            Dezvoltarea impetuasă a tehnologiei informaţionale şi de comunicare acum în plin secol XXI, ca şi prezenţa din ce în ce mai pregnantă a acestora în toate sectoarele de activitate cotidiană, influenţează vizibil modalitatea de instruire şi educare a copiilor şi tinerilor.

În ziua de azi avem de a face cu o altă copilărie a copiilor noştri, o copilărie a civilizaţiei mass-media, a televizorului, a înregistrărilor pe Cd-uri, a celui mai modern mediu de comunicare electronic- calculatorul.

Acest minunat mijloc modern care poate să “ audă “, şi să “ ţină minte “, să “ vadă  “, şi să comunice se resimte permanent în lumea copilăriei. Altfel spus, avem de a face cu un alt fel de comunicare.

Folosirea inteligentă şi creativă a TIC în cadrul predării este condiţionată de câţiva factori prealabili. Astfel, pentru utilizarea multimedia în şcoală,  cadrul didactic trebuie să aibă cunoştinţe bune de utilizare a calculatorului şi de navigare web ca mijloc de căutare, ordonare şi stocare a informaţiilor. Pe lângă acestea mai este necesară existenţa unei dotări corespunzătoare la clasă, ca şi dorinţa cadrului didactic de a-şi optimiza desfăşurarea orelor de curs. Continuarea

Studiu de specialitate – TIC în învățământul preuniversitar

Autor: prof. Stan Cristina
Şcoala cu clasele I – VIII Bâsca – Chiojdului, Buzău
 

Motto : « Omul devine el însuşi nu prin sine, ci prin civilizaţie. Civilizaţia, adică  reformele, apropie omul mai mult de esenţa sa. »  C.A.ROSETTI

        Noile tehnologii ale informatiilor si comunicarii schimba perspectiva asupra practicii educationale, implementarea acestora fiind considerata  astazi drept una dintre cele mai importante probleme, ridicata la rang de politica nationala.

In contextul  trecerii de la era industriala la era informatiei, impactul tehnologiilor informatiei si comunicatiilor asupra societatii este mare, determinand avantaje competitive si accelerand globalizarea.  Schimbarea produsa de folosirea TIC afecteaza toate domeniile si organizatiile . Noile tehnologii de informare cu largi aplicatii in toate domeniile au patruns si in invatamant.

Oferta de formare a scolii, indiferent de tipul ei, nu trebuie sa neglijeze acest impact asupra sistemului de invatamant, pentru a pregati educabilii pentru a face fata unei evolutii in cariera intr-o lume aflata in rapida schimbare. Fara notiuni elementare de informatica si abilitati practice in utilizarea computerului, un absolvent are puntile taiate spre un viitor pe masura asteptarilor. Calculatorul a devenit instrumentul obligatoriu al oricarei profesii. Continuarea