Studiu de specialitate – Testul formativ – instrument și metodă de evaluare a rezultatelor școlare

Autor: prof. Doina Andrei
Liceul Tehnologic Special pentru Copii cu Deficiențe Auditive Buzău

Test pedagogic de cunoştinţe, test docimologic sau simplu test sunt termenii care se folosesc pe larg în practica evaluativă şi desemnează instrumentul şi metoda de evaluare având itemul ca element specific, caracterizat de o obiectivitate mai mare în aprecierea rezultatelor şcolare în raport cu alte metode de evaluare didactică. La unele denumiri se remarcă o relativă noncorcordanţă între denumire şi conţinut sau o limitare a ariei de cuprindere. Astfel, testul de cunoştinţe, aşa cum rezultă din denumire, s-ar limita, în principal, la rolul său de a verifica progresele şcolare în ceea ce priveşte cantitatea şi calitatea informaţiilor achiziţionate de elev în procesul educaţional, eventual modul de folosire a cunoştinţelor dobândite.
Cu alte cuvinte, testele de cunoştinţe se raportează strict la conţinuturile de învăţat. Unii autori, sesizând aria de aplicabilitate restrânsă a testelor de cunoştinţe, încearcă să extindă sfera acestora prin includerea şi a altor categorii de teste, de exemplu, a „testelor formative”, folosite, cu precădere, la formarea şi evaluarea capacităţilor/competenţelor. După G. De Landsheere, testul formativ are drept ţintă să identifice situaţiile în care elevul întâmpină dificultate, în ce constă aceasta şi care sunt căile de depăşire [1, p. 29]. Continuarea