Tema de casă între necesitate și obligativitate

Autor: prof. înv. primar Stanimir Cristina
Școala Gimnazială nr 19 ”Avram Iancu”, Timișoara

Având în vedere că de-a lungul timpului s-a ajuns în dese cazuri la efecte nedorite cum ar fi:
·surmenarea și stresarea copiilor
·conflicte familiale
·timp insuficient pentru manifestarea preocupărilor și înclinațiilor copiilor
·necesitatea apelării la meditatori
Recomandările în acest sens sunt de a reconsidera scopul, cantitatea și calitatea sarcinilor de lucru date ca temă. Recomandările pentru ciclul primar sunt ca temele să ocupe cât mai puțin din timpul copiilor și să se lucreze mai mult și mai eficient în sala de clasă.
Temele de casă sunt necesare pentru consolidarea cunoștințelor, responsabilizarea copilului, organizarea eficientă a timpului, exersarea tehnicilor de muncă intelectuală independentă.
Pentru a realiza aceste deziderate și pentru a evita aspectele menționate la începutul referatului, experiența didactică ne-a demonstrat că temele de casă sunt eficiente și agreate dacă:
·sunt prezentate atractiv, să stârnească dorința, plăcerea copilului de a o realiza
·sunt provocatoare pentru copii, duc la dorința de a demonstra că pot Continuarea

Studiu de specialitate – Temele pentru acasă- componentă a activității de învățare

Autor: prof. înv. primar Marinescu Mirela
Școala Gimnazială Nr. 1 Rovinari, Gorj

Temele pentru acasă reprezintă un exerciţiu eficient pentru consolidarea cunoştinţelor predate în clasă; ele sunt o componentă a activităţii de învăţare, fac parte din programul de activitate şcolară. Acestea au o contribuţie însemnată la ridicarea nivelului de pregătire al elevilor, la formarea unei atitudini corespunzătoare faţă de muncă, la consolidarea deprinderilor de muncă independentă, ordonată şi sistematică, la orientarea elevilor în dobândirea unor cunoştinţe noi, la lărgirea sferei de informare. Temele pentru acasă, bine organizate, educă la elevi atenţia, voinţa, ordinea, disciplina şi punctualitatea, întăresc deprinderea de autocontrol, îi formează pentru a învinge cu forţe proprii unele dificultăţi în învăţare. Continuarea

Studiu de specialitate – Copilul şi temele pentru acasă

Autor: prof .înv.primar Cîrstea Georgeta
Şcoala Gimnazială, Işalniţa, Dolj

Odată şcolar, copilul începe să aibă propriile responsabilităţi, mult mai multe decât atunci când se ducea la grădiniţă. Începe să aibă responsabilităţi în ceea ce priveşte viitorul său, în devenirea sa ca adult. Printre responsabilităţile sale se numără şi temle pentru acasă.

            Definite drept” sarcini încredinţate elevilor de profesorii de la şcoală spre a fi îndeplinite în timpul orelor din afara şcolii”( Cooper), temele de acasă, ca parte a curriculum-ului, declanşează percepţii şi atitudini variate la elevi, părinţi sau învăţători: unii le supraapreciază, alţii le resping, unora le provoacă fericire, altora le provoacă lacrimi.

Ca principiu, acestea reprezintă o exersare a celor pe care copilul- elev le învaţă în timpul orelor de curs, de data aceasta fiind o activitate independentă. În acest fel, se doreşte ca rezultat final, consolidarea informaţiilor achiziţionate la şcoală şi dobândirea abilităţilor necesare pentru satisfacerea unor sarcini, care presupun reguli, Continuarea

Selectarea şi dozarea temelor pentru acasă

Autor: înv. Panţeru Elena
Şc. Gimnazială Galeşu – Brăduleţ, jud. Argeş

   Temele pentru acasă constituie parte integrantă a procesului de învăţământ. Cu toate acestea în practica şcolară nu se acordă suficientă atenţie pentru deprinderea elevilor cu metodica efectuării lor.

Ca şi cele rezervate pentru activităţi independente ale elevilor în clasă, temele pentru acasă pot fi: teme pentru dobândirea cunoştinţelor noi, pentru fixarea acestora, formarea priceperilor şi deprinderilor, dezvoltarea independenţei în gândire şi acţiune.

Pentru asigurarea succesului şcolar şi realizarea valenţelor educative, este necesară selectarea atentă a temelor, răspunzând unor deziderate şi anume: să fie interesante, determinând asimilarea aproape fără efort a cunoştinţelor şi păstrarea lor în memorie; să fie accesibile, corespunzător nivelului mediu al clasei pentru că temele prea dificile determină atitudine de descurajare şi indiferenţă, iar cele prea uşoare nu prezintă interes şi nu oferă satisfacţii; să constituie un mijloc de a-i deprinde pe elevi să muncească independent. Se recomandă teme legate pe cât posibil de viaţă, de cerinţele practice, să asigure corelaţia cu alte discipline şi activităţi. Continuarea