Studiu de specialitate – Trăiască România “Dodoloaţă”!

Autor: prof. Vieru Daniela
Şcoala Gimnazială Bălăneşti, jud. Gorj

De la 1 Decembrue 1918, ziua in care s-a vestit prin hotărârea “Marii Adunări Naţionale de la Alba-Iulia”, unirea tuturor românilor sub sceptrul Regelui Ferdinand I şi pâna azi, cetatenii României avut prilejul sa omagieze aceasta zi.
Unirea de la 1918 nu trebuie privită ca un dar coborât asupra neamului românesc ci ca o urmare firească a unei pregătiri istorice de sute de ani, în cursul cărora acest popor de eroi a izbutit să-si apere cu uimitoare stăruinţă ”sărăcia şi nevoile şi neamul” (M.Eminescu – Scrisoarea III).
Statul român întregit, trebuie preţuit ca unul dintre cele mai statornice, având temeiuri adânci în firea poporului român şi în trăinicia lui nepilduită, fară de care ar fi şubrede şi nesigure toate celelalte temeiuri.
Bucovina s-a unit cu România la 28 Noiembrie 1918. Congresul General al Bucovinei s-a întrunit în sala sinodală a Palatului Mitropolitan din Cernăuţi la 15-28 noiembrie şi “întrupând suprema putere legiuitoare”, în numele suveranităţii naţionale a hotărât “Unire necondiţionată şi pentru vecie a Bucovinei în vechile hotare până la Cermuş, Colaciu şi Nistru cu regatul României”.
Desfacerea Basarabiei din cătuşele Ţariste spre a organiza mai întâi Republica Democrată Moldovenească, apoi ca republică neatârnată, după care a urmat hotărârea de la 27martie (9 aprilie) 1918 prin care Sfatul Ţării din Chişinău “în puterea dreptului de neam”, pe baza principiului ca noroadele singure să-şi hotărască soarta lor, a declarat că Basarabia se uneşte pentru totdeauna ”cu mama sa România”.Adunarea Naţională a tuturor românilor din Transilvania, Banat şi Ţara Ungurească, întrunită la Alba-Iulia în data de 1 Decembrie 1918 a decretat “unirea acestor români şi a tuturor teritoriilor locuite de dânşii cu România”. Punctul de căpetenie al Adunării la Alba-Iulia a fost cuvântarea măiastră a lui Vasile Goldiş, care a înfăţişat temeiurile istorice şi politice ale acestei hotărâri epocale. Continuarea