Studiu de specialitate – Violenţa în şcoală – realitate sau ficţiune

Autor: prof. Dragoş Pănescu
Școala Gimnazială „Ion Creangă”, Craiova

Noţiunea de “pedagogie neagră” desemnează o atitudine care pretinde a-l învăţa pe copil morala, corectitudinea şi sinceritatea prin care recurge la mijloace cum ar fi: pedepse corporale, minciunile, inşelăciunile, manipulările ş.a.. “Pedagogia neagră”, consideră Alice Miller, “nu este decât deghizarea abuzului de putere a adultului asupra copilului, abuz legalizat şi care se numeşte educaţie”.
Scopul – Adesea în şcoli şi în instituţii speciale, copiii şi adolescenţii suportă violenţe de tipul:
– Tratamente vătămătoare, primejdioase;
– Lipsă de îngrijire si neglijenţe care antrenează probleme grave ale stării generale;
– Leziuni fizice asupra corpului copilului;
– Limbajul descalificant: insulta, injurii, umilinţe care duc la scăderea stimei de sine sau la descalificarea familiei;
– Violenţe fizice care marchează copilul atât fizic, cât şi psihic;
– Ameninţări care planează doar, dar câteodată sunt puse şi în aplicare;
– Şantajul; Continuarea