Studiu de specialitate – Avantajele și dezavantajele utilizării TIC la disciplina Limba și literatura română

Autor: prof. Șorop Maria Lidia
Colegiul Național “Matei Basarab”, București

Trăim într-o societate în care dependența de lumea virtuala a calculatoarelor este în creștere. În acest context, al dezvoltării accelerate a resurselor informaționale, în lume se vorbește tot mai mult despre implicațiile sociale și culturale ale Internet-ului și despre funcțiile acestuia, mai importante fiind cele de documentare și comunicare. Disciplinele umaniste însă și calculatorul sunt două realități diferite cu posibilități reduse de a interacționa.
Citind o creație a marelui poet Mihai Eminescu, apare firesc întrebarea cum poate gestiona o mașină electronică resurse și conținuturi caracterizate de maximă subiectivitate?
Este adevarat că profesorul trebuie să depășeasca tiparele și să înțeleagă mai bine realitățile și necesitățile învățământului românesc; să vină în întâmpinarea cerințelor actuale încercând să facă fata provocărilor utilizând Internet-ul în câmpul educației precum și în definirea scenariului didactic din perspectiva integrării resurselor educaționale multimedia. Dar o lecție de limba și literatura româna reușită este aceea bazată pe comunicare pentru că mai ales la această disciplină elevul învață să se exprime corect, să utilizeze resursele limbii. Continuarea

Studiu de specialitate – TIC în învățământul preuniversitar

Autor: prof. Stan Cristina
Şcoala cu clasele I – VIII Bâsca – Chiojdului, Buzău
 

Motto : « Omul devine el însuşi nu prin sine, ci prin civilizaţie. Civilizaţia, adică  reformele, apropie omul mai mult de esenţa sa. »  C.A.ROSETTI

        Noile tehnologii ale informatiilor si comunicarii schimba perspectiva asupra practicii educationale, implementarea acestora fiind considerata  astazi drept una dintre cele mai importante probleme, ridicata la rang de politica nationala.

In contextul  trecerii de la era industriala la era informatiei, impactul tehnologiilor informatiei si comunicatiilor asupra societatii este mare, determinand avantaje competitive si accelerand globalizarea.  Schimbarea produsa de folosirea TIC afecteaza toate domeniile si organizatiile . Noile tehnologii de informare cu largi aplicatii in toate domeniile au patruns si in invatamant.

Oferta de formare a scolii, indiferent de tipul ei, nu trebuie sa neglijeze acest impact asupra sistemului de invatamant, pentru a pregati educabilii pentru a face fata unei evolutii in cariera intr-o lume aflata in rapida schimbare. Fara notiuni elementare de informatica si abilitati practice in utilizarea computerului, un absolvent are puntile taiate spre un viitor pe masura asteptarilor. Calculatorul a devenit instrumentul obligatoriu al oricarei profesii. Continuarea