Studiu de specialitate – Substantivul – aspecte teoretice

Autor: prof. Nenciu Elena
Școala Gimnazială ”Liviu Rebreanu”, Mioveni, Argeș

Substantivul este o clasă lexico-gramaticală, ce reprezintă aproximativ 50% din totalitatea cuvintelor limbii române.
1. Clasificarea substantivului:
Se face în funcţie de forma, sensul şi tipul flexionar:
1.1. După formă, substantivele pot fi: simple, compuse şi locuţiuni substantivale.
1.1.1. Substantivele simple sunt alcătuite în mod obligatoriu din morfeme lexicale (şi gramaticale) şi facultativ, din morfeme derivative (prefixe, sufixe, prefixoide şi sufixoide).
1.1.1.1. Derivarea cu prefixe cunoaşte numai patru prefixe exclusiv substantivale, celelalte şaptezeci fiind adjectivale şi verbale. Continuarea