Studiu de specialitate – Sinonimia

Autor: prof. Marinescu Lenuța
Școala Gimnazială ”Liviu Rebreanu”, Mioveni, Argeș

Sensul unui cuvânt este dat de context, deoarece, considerat izolat, cuvântul poate avea mai multe sensuri, dar într-un context anumit acesta are o singură semnificaţie.
În orice limbă, cuvintele se află – pe baza raportului dintre formă şi sens – într-o reţea de relaţii: atât de sinonimie (cuvinte diferite ca formă, dar cu acelaşi sens – exemplu cupru / aramă), de omonimie (cuvinte cu aceeaşi formă, dar cu sensuri diferite – lac, cu peşte / lac, de unghii), de paronimie (cuvinte cu formă asemănătoare, dar cu sensuri diferite – exemplu adapta / adopta), cât şi de antonimie (cuvinte cu sensuri opuse, dar aparţinând aceleiaşi sfere semantice – exemplu bun / rău), sau, în anumite situaţii, într-o relaţie pleonastică (alăturarea a două cuvinte cu forme diferite, dar în care unul reia, uneori parţial, sensul celuilalt – exemplu abuz exagerat). Continuarea