Studiu de specialitate – Stilistica negaţiei

Autor: prof. Crina Sălnicean
Colegiul Tehnic”Aurel Vlaicu”, Baia Mare

 Negaţia este o entitate complexă, cu implicaţii interdisciplinare, ce ridică numeroase probleme de ordin teoretic, vizând definirea negaţiei si încadrarea acesteia într-o categorie strict delimitată.

Conform DEX-ului, negaţia are următoarea definiţie: o operație prin care se înlătură o afirmație. Ea se poate referi la o întreagă propoziție, realizându-se o propoziție negativă, sau la una / alta dintre părțile de propoziție. Cuvântul „negație” are și accepțiunea de „cuvânt de negație” sau „cuvânt negativ”. Continuarea