Studiu de specialitate – Dificultăţile învăţării matematicii în şcoală

Autor: prof. înv primar Ciolovan Elena Georgiana
Şcoala Gimnazială Morăreşti, jud. Argeş

Încă din clasa I a şcolii primare se face simţită, poate chiar prea resimţită „aritmetizarea” învăţării şi chiar a vieţii proaspătului şcolar. Unii copii prezintă de la început dificultăţi de învăţare a matematicii, pe când alţii mult mai târziu. Aceasta pentru că domeniul matematicii se complică neîncetat şi gradual, în demersul de asimilare, iar structura internă a acestei discipline de studiu este foarte organizată. Cifra „6”, de exemplu, ca simplu element grafic este foarte aproape de litera „G”, dar când o „citeşte ” copilul trebuie să articuleze un întreg cuvânt compus din patru litere distincte (Ş+A+S+E) şi să se gândească obligatoriu la o mulţime de litere.
Pe parcursul studiului s-a observat că uniielevi au tendinţa de a accepta lucrurile aşa cum sunt, fără să evalueze importanţa coerenţei logice. Sunt indiferenţi la ilogica unor raporturi sau a propriilor răspunsuri. Această lipsă de logică nu provine din lipsa de inteligenţă, ci mai degrabă este cauza unui sistem deficitar, în care logica nu este importantă. Învăţarea iniţială şi treptată a matematicii de către copii şi ulterior a abilităţilor matematicii curente, în ansamblul lor, face parte din viaţa cotidiană. Prin urmare, învăţătorul are un rol decisiv în formarea „micilor matematicieni”. Totuşi, în ciuda importanţei sale, învăţarea în sine este insuficientă. Continuarea

Studiu de specialitate – Cum ne ajută matematica să ne dezvoltăm gândirea

Autor: prof. Istrăţa Andreea Mihaela
Şcoala Gimnazială Cerăt, Dolj

Motivaţia alegerii temei
Matematica studiată în școală deschide drumuri spre diverse domenii care edifică o știinţă sau care se aplică în alte știinţe, în tehnică și în practică.
Geometria este cea care a aprins pasiunea pentru matematică a unora dintre marii matematicieni români.
Importanţa temei
Un elev care învaţă matematică destul de mult în școală poate deveni mai ușor un avocat sau un medic foarte bun. Problemele de geometrie antrenează gândirea unui viitor CEO al unei companii. Matematica ajută managerul unei companii în elaborarea de strategii de dezvoltare, tot ea structurează foarte bine și discursul unui umanist.
Problema cercetării:
Cum te ajută matematica în viaţă și de ce este importantă geometria în dezvoltarea oricărei persoane, indiferent de domeniul ales mai târziu?
• Matematica îţi crează anumite scheme de gândire: de exemplu, când rezolvi o problemă de geometrie ai o ipoteză, o concluzie și te gândești cum să faci legătura.
Ce fac în tot demersul ăsta de rezolvare a problemei de geometrie?
• încep și îmi stabilesc anumite obiective. Continuarea

Studiu de specialitate – Matematica între raționament și formulă

Autor: prof. Saghin Mărioara
Școala Gimnazială ”Adrian V. Rădulescu”, Murfatlar

„Învăţând matematică, înveţi să gândeşti” – G. Moisil
Formula fiind un enunţ precis al regulii de urmat pentru efectuarea unei anumite operaţii; expresie precisă, generală şi invariabilă a unei idei, a unei relaţii, a unei legi etc. (care se poate aplica mai multor cazuri particulare); o expresie care reprezintă o relaţie generalizată între mai multe mărimi, fixată în simboluri şi în semne speciale.
La matematică memoria trebuie ajutată de logică pentru a efienciza procesul de însuşire a textului matematic. Memoria este un proces psihic de stocare şi destocare a informaţiei, de acumulare şi utilizare a experienţei cognitive. Se dezvoltă în două etape: memorarea, ce cuprinde fazele întipăririi şi ale conservării şi reactualizarea în forma recunoaşterii sau a reproducerii. Continuarea

Studiu de specialitate – De ce se face matematica?

Autor: prof. Meva Bilghi 
Liceul Tehnologic “Virgil Madgearu” Constanta 

Iată o întrebare pe care probabil oamenii şi-o pun cu diferite scopuri. Singurii care nu-şi pun această întrebare sunt cei care fac matematica. Ei încearcă doar să răspundă la întrebare ‘atunci când li se pune. O atitudine posibilă sicea mai comodă pesemne faţa de matematica este indiferenţă. Nu cere fonduri nici pentru susţinere nici pentru combatere şi mai mult nu cere profesionişti în arta de a demonstră că ceva este extreme de util sau periculos de util. Faptul că se face matematica este un lucru mai presus de orice dubiu. Este foarte greu astăzi să se facă o distincţie absolută între matematica pură (sau teoretică) şi aplicată. Domenii ale matematicii care păreau intangibile la presiunea unor necesităţi practice,au coborât în lumea reală a fenomenelor fizice, chimice, sau în vâltoarea unor procese tehnologice. Continuarea

Studiu de specialitate – Rolul aplicațiilor practice la orele de matematică

Autor: prof. Simona Bucurenciu
Liceul Tehnologic „Gh. M. Costin”, Constanța

Din experiența personală de fost elev și ca actual cadru didactic, aplicațiile practice ale matematicii sunt aproape absente în predarea acestei materii. Ca și elev cu predilecție pentru matematică, m-am întrebat deseori cu ce scop au fost inventate atât de multe teoreme, legi, reguli, formule și unde sau cum le pot folosi. În postura de cadru didactic am primit aceleași întrebări de la elevi. În urma documentărilor m-am informat și am putut să le răspund la majoritatea întrebărilor. Mai mult, am hotărât să le arăt, în cadrul lecțiilor la care se pretează, aplicații practice ale unor enunțuri teoretice. Am propus să realizez un studiu cu ipoteza: prezentarea și experimentarea aplicațiilor practice contribuie la facilitarea însușirii și reținerii unor concepte matematice.

Pentru a verifica eficacitatea demersului metodic folosit în activitatea instructiv-educativă  cu  scopul  de  a  recepta  optim conceptul de asemănare a triunghiurilor s-a procedat la o comparaţie a rezultatelor obţinute de eşantionul experimental cu cele obţinute de eşantionul  de control. Continuarea

Studiu de specialitate – Aritmetica din credite

Autor: prof. Bucurenciu Simona,
Liceul Tehnologic ”Gh. M. Costin”, Constanța 

Majoritatea oamenilor ajung la un moment când trebuie să apeleze la serviciile unei bănci, nu doar pentru un card de salariu sau pentru un depozit, ci pentru un împrumut. Detaliile legate de condițiile impuse de către bancă trebuie bine analizate înainte de a se lua decizia finală, de a se face împrumutul. În societatea modernă în care trăim, tot ce ține de siguranța banilor depozitați sau împrumutați, are legătură cu o bancă.

Atunci când o persoană ia bani cu împrumut de la o bancă, aceasta îi cere, pe lângă banii împrumutați, numiți principalul, încă o sumă. Aceasta se numește dobânda și este o taxă pentru folosirea banilor băncii, este costul împrumutului. Banca mai impune alte taxe și comisioane, cum ar fi taxa de analiză a dosarului, taxa de administrare a contului, comision de gestionare a fondului, asigurarea împrumutului, care pot reprezenta niște surprize neplăcute pentru un client neinformat. Totuși, cel mai mare cost al împrumutului rămâne dobânda. În contractul cu banca se va afla formula după care se calculează.  Aceasta arată astfel:

, Continuarea