Studiu de specialitate – Investigarea unui fapt istoric

Autor: prof. Păuşescu Alexandru-Cristian
Şcoala Gimnazială Nr. 1 Buftea, jud. Ilfov

Sugestiile metodologice pentru programa clasei a IX-a prezintă investigaţia drept un demers didactic ce favorizează: exersarea tehnicilor de muncă intelectuală şi metoda învăţării prin descoperire, interpretarea izvoarelor istorice şi coroborarea lor, cultivarea interesului pentru cercetare, deprinderea etapelor proiectării unei investigaţii istorice.
Etapele parcurse de un demers investigativ, în general, includ:
– identificarea temei;
– formularea întrebărilor referitoare la domeniul de interes;
– stabilirea obiectivelor investigaţiei;
– identificarea surselor de informare;
– realizarea unui plan;
– colectarea informaţiilor/datelor;
– analiza şi prelucrarea informaţiilor;
– prezentarea rezultatelor. Continuarea