Studiu de specialitate – Climatul în grupuri sportive și la orele de educație fizică

Autor: prof. Damian Radu-Ionuț
Școala Gimnazială ”Sf. Andrei”, Com. Tăcuta, Jud. Vaslui

Activitățile sportive și cele cuprinse în programa de educație fizică școlară au un caracter comun: mișcarea și activitățile preponderent motrice. Diferența dintre cele două este scopul: performanța în sport și sănătatea în educație fizică. Un alt element comun este interacțiunea în grupuri care urmăresc scopurile pentru care au fost întemeiate.
În cadrul acestor grupuri totalitatea relațiilor diferențiază membrii grupului după funcții și sarcini pentru a realiza obiectivul grupului, de a comunica și de a menține solidaritatea prin structura și rețeaua de comunicații. Totodată, rolurile, percepțiile și preferințele membrilor determină procesele afective ale grupului, iar influența și conducerea grupului este asigurată de lideii formali și cei informali. Climatul grupului este „colorat” de satisfacerea diferențiată a nevoilor și reglementarea relațiilor, interinfluențelor, schimbarea nevoilor și exigențelor grupului, nevoia de afiliere și dominarea, integrarea noilor membri, asigurarea securității membrilor, conștiința colectivă etc. [1] Continuarea

Studiu comparativ între rezultatele obţinute la probele de viteză şi rezistenţă la clasele a VIII-a

Autor: prof. Ciurea Alina Mihaela
Şcoala Gimnazială Nr. 1 Orbeasca de sus, jud. Teleorman

1. Introducere
Evaluarea este înţeleasă ca o componentă stabilă a procesului de învățământ, având preponderent un rol reglator atât pentru activitatea de instruire a elevilor, cât și pentru îmbunătățirea strategiilor didactice. Începând cu anii 1999 și 2000 se introduce „Sistemul Național Școlar de Evaluare la Educație Fizică și Sport” pentru învățământul primar, gimnazial, liceal și profesional, ca una din pârghiile importante ale reformei educației fizice și sportului.
Sistemul național reprezintă sistemul de probe care se adresează tuturor elevilor din același ciclu de învățământ, cerințele sistemulu de evalare a notei minime (5) sunt aceleași indiferent de condițiile în care își desfășoară activitatea.
Metodologia de aplicare a sistemului de evaluare – Sistemul Național vizează evaluarea principalelor capacități și competențe necesar a fi realizate în aria curriculară a educației fizice și sportului. Continuarea