Studiu de caz – Reconsolidarea unei unități școlare

Autor: prof. Vasile Titel
Colegiul Național ”Ecaterina Teodoroiu”, Tg.-Jiu, Gorj

Lucrând cu câțiva ani în urmă în cadrul Liceului Tehnologic Bîrsești din Tg-Jiu, unitate școlară ce a cunoscut un declin accentuat în ultima vreme în ceea ce privește numărul de elevi, am încercat să sprijin unitatea prin găsirea unor elemente care să ducă la îmbunătățirea situației acestei școli
Scurtă descriere a unității școlare
Rădăcinile acestei şcoli se regăsesc începând cu 10 decembrie 1947 când, în prezenţa ministrului Agiu şi secretar general I. Berca se inaugurau cursurile „Şcoalei practice de horticultură” din comuna Bârseşti, judeţul Gorj. Şcoala a luat fiinţă cu o clasă de 45 de elevi, datorită bazei materiale reduse şi a lipsei de cadre didactice care să asigure desfăşurarea procesului de învăţământ.
În anii 2005-2009 unitatea avea un număr de circa 1800 de elevi, urmând o perioadă de declin constant, această unitatea pierzând datorită reducerii numărului de elevi, clasele I-VIII. Tot după această perioadă numărul de clase paralele din învățământul de zi a scăzut de la 3 la 1, iar la clasele de FR a scăzut de la 13 la 1 sau 2.
Analiză SWOT
Puncte tari Continuarea

Studiu de caz – Stimularea performanţelor la elevii dotaţi

Autor: prof. Delia Croitoru
Școala Gimnazială ”Dimitrie Grecescu”, Drobeta Turnu Severin, Mehedinți

REZUMAT
Una dintre cerinţele învăţământului este formarea la elevi a deprinderilor de studiu individual, a capacităţii de a gândi creator.Această cerinţă se realizează într-un mod deosebit la elevi dotaţi, prin faptul că ei sunt speciali prin modul lor de gândire complexă şi dinamică.
Educaţia lor se realizează diferenţiat, printr-o alternativă educaţională orientată către principii de dotare intelectuală. Ei au abilităţi speciale în raport cu alţi elevi din generaţia lor, asigurând obţinerea unor performanţe şcolare ridicate .
CUVINTE CHEIE: evaluare criterială, metode non-experimentale, probe investigative.
IPOTEZA CERCETĂRII
Ipoteza propusă ca să verific în plan practic dacă va creşte performanţa elevilor la concursuri, atunci când li se vor trasa sarcini diferenţiate la inspectiile de specialitate.

OBIECTIVELE CERCETĂRII:
-stabilirea performanţei şcolare individuale;
– urmărirea progresului, avansării lor pe linia activităţii independente şi diferenţiate;
-perfecţionarea succesului şcolar. Continuarea

Studiu de caz

Autor: prof. înv primar Nistor Mihaela
Școala Gimnazială Nr. 1 Balcani, jud. Bacău

Descrierea cazului
Alexandra, 10 ani, clasa a IV-a
Eleva face parte dintr-o familie cu doi copii. Relaţiile din familie sunt armonioase, preocupându-se de dezvoltarea optimă a copilului .
Din discuţiile cu mama, cu copilul, dar si din observaţiile personale, am constatat ca fetita are un comportament normal, atât la şcoala, cat si acasă. Este sociabilă, cooperantă, este atentă, disciplinată, politicoasă, răspunde la toate solicitările și sarcinile de lucru date.
Eleva prezintă tulburări de citit–scris: citire lentă, fragmentată (pe silabe sau litere), cu multe ezitări, pauze; face deseori inversiuni de litere/silabe: „el”-„le”, „al”-„la”, „un”-„nu”, „ul”-„lu”; omite si inlocuieste litere, silabe, grupuri de litere, diftongi, cuvinte de legatura: de exemplu scrie„giocel” in loc de „ghiocel”, „pimejdie” in loc de „primejdie”, scrie cu aspect dezordonat.La momentul actual, fetița înregistreaăa rezultate slabe la învatatură din cauza limbajului deficitar.
Particularitați individuale: Continuarea

Învăţarea bazată pe studiu de caz

Autor: prof. înv. primar Burdeţi Oniţa
Şcoala Gimnazială Cepari, Bistriţa-Năsăud

,,De la natură aştept, de la oameni pretind, iar mie îmi impun.” (Dumitru Salade)
Învăţarea bazată pe studiu de caz este o metodă care declanşează o situaţie problematică şi implică activ şi interactiv elevii în luarea de decizii în conformitate cu propriul sistem de valori, pe baza mecanismului de acceptare-respingere. Analizarea şi soluţionarea cazului se realizează frontal, pe grupe sau individual.
Cazul este o situaţie-problemă reală sau imginară din realitate, valorificată în cadrul activităţilor colective ale elevilor şi soluţionată prin formularea de către aceştia a noi concluzii, recomandări, reguli etc. El poate fi pozitiv, negativ, contradictoriu, prezentat oral sau în scris, frontal sau pe grupe de elevi.
Instruirea este cu atât mai formativă cu cât se bazează mai mult pe iniţiativa elevilor, cu cât răspunde mai bine intereselor de cunoaştere ale acestora. În folosirea metodei putem delimita mai multe momente succcesive: Continuarea

Studiu de caz – Inadaptarea școlară

Autor: prof. Ioana Zubascu
Școala Gimnazială ”Liviu Rebreanu”, Dragomirești, Maramureș

SUBIECTUL: Z.I., 7 ani, clasa pregătitoare
– elevul prezintă timiditate excesivă în timpul activităţilor, iar în timpul pauzelor are un comportament antisocial: foloseşte limbaj vulgar, îşi jigneşte colegii şi uneori are un comportament violent faţă de aceştia.
– elevul înregistrează rezultate slabe, atingând cu greu standardele minimale de performanţă;
ISTORICUL EVOLUŢIEI PROBLEMEI:
Părinţii elevului lucrează in strainatate. Situaţia lui nu este tragică prin faptul că părinţii locuiesc în alta tara, această situaţie existând de 4 ani, tragismul situaţiei îl reprezintă faptul că acest copil nu are modele stabile pe care se poate baza.
DESCOPERIREA CAUZELOR GENERATOARE:
– fiind timid, educatoarea i-a indus o stare profundă de nesiguranţă şi neîncredere în propriile forţe prin excluderea tacită din grup (evita să îl implice în activităţi pentru că, aşa cum relatau copiii “doamna zicea că el nu ştie nimic”); Continuarea

Cuprins nr. 47/ februarie 2015

Teaching writing skills
Studiu de specialitate – Teaching literature strategies
Cei 7 ani de acasă
Studiu de specialitate – Young Learners of English – special characteristics and needs
Studiu de specialitate – Simbolismul românesc, fenomen artistic de paralelism sau de înrâurire?
Studiu de specialitate – Metode folosite pentru cunoașterea copilului
Studiu de specialitate – Egalitatea de șanse în educație
Studiu de specialitate – Personalitatea
Educația interculturală
Zâmbetul unui copil stă în puterea noastră
Valoarea pedagogică a metodei proiectelor în învățământul preșcolar
Dragobetele – semnificație, tradiții, obiceiuri
Legendele – loc primordial în cadrul literaturii suplimentare
Le symbolisme

Continuarea

Studiu de caz – Proiectul eTwinning

Autor: prof. Rudișteanu Ana-Maria
Colegiul Tehnic „Tomis”, Constanța

Educaţia omului modern trebuie să depăşească stadiul de educaţie orientată pe nivel (limitată ca număr de cursanţi şi perioadă de timp) şi să se orienteze către o educaţie continuă, capabilă să îl pregătească pe individ oriunde s-ar afla şi nelimitat în timp.
Societatea se dezvoltă permanent, tehnologia este în progres continuu, astfel că un cadru didactic modern, inovativ trebuie să se adapteze acestor modificări. Materialul încearcă că prezinte beneficiile integrării TIC în educaţie, prin prezentarea unui model de proiect european care se bucură de un real succes în România: proiectul eTwinning.
Problematica integrării noilor tehnologii în educaţie a fost abordată de foarte mult timp şi analizată din perspective multiple, fiind evidenţiate, în mod deosebit avantajele, implicaţiile şi resursele necesare la diverse niveluri. Progrese semnificative s-au înregistrat în ceea ce priveşte dotarea şcolilor cu tehnologie informatică, racordarea la internet, dezvoltarea de softuri educaţionale, elaborarea de materiale suport şi furnizarea de activităţi de formare pentru cadrele didactice. Continuarea

Studiu de specialitate – Violenţa in mediul şcolar

Autor: prof. ȋnv. primar Sandu Sorin-Laurențiu
Școala Gimnazială “Ștefan cel Mare” Dobrovăț, Iași 

Tema studiuluiViolenţa la vârsta ciclului primar – Cercetare prin metode calitative

Locul desfăşurării studiului: Şcoala cu clasele I-VIII “Ştefan cel Mare” Dobrovăţ, judeţul Iaşi

Obiectivele studiului:

1. Identificarea cauzelor familiale care stau la baza dezvoltării atitudinilor violente ale elevului

2. Analiza atentă a climatului şcolar în care elevul S.M îşi desfăşoară activitatea.

Metode calitative utilizate :

a. Studiul de caz intrinsic   b. Observaţia

Persoana analizată :   Sănduleasa Mihail, elev în clasa a III-a

I. Realizarea studiului de caz Continuarea

Studiu de caz – Dificultăţi de adaptare la grup

Autor: prof. Drăgoiu Ramona Paula
Liceul Teoretic „William Shakespeare” Timişoara

Adaptarea este privită ca fiind rezultatul raportul individului cu lumea. Ea se prezintă sub două forme:

a)      Raporturile de concurenţă şi competiţie: confruntarea individului cu ceilalţi, dorinţa acestuia de a se afirma, astfel încât să ajungă să se cunoască pe el însuşi.

b)      Raporturile de cooperare şi sprijin mutual: o atitudine de susţinere reciprocă cu cei din jur, în vederea armonizării relaţiilor interumane.

În momentul în care aceste raporturi nu au loc, asistăm la opusul situaţiei de echilibru interrelaţional, şi anume la inadaptare, ceea ce generează dificultăţi majore de comportament la nivelul grupului.

Inadaptarea şcolară este definită ca ansamblul manifestărilor psiho-comportamentale caracterizat prin lipsa temporară sau dificultatea de integrare sau acomodare a individului la mediul social educaţional. În faza incipientă inadaptarea şcolară se manifestă prin insatisfacţii ce produc temeri şi descurajare. Repetarea lor în timp e de natură să cronicizeze anxietatea şi frustrarea elevului. Această stare determină gesturi de revoltă (impertinenţă, ostilitate) faţă de şcoală şi faţă de cadrul didactic şi permanentizează situaţiile conflictuale cu colegii. Continuarea

Insuccesul şcolar – Studiu de caz

Autor: prof. înv. primar Deaconu Mariana Cati
Școala Gimnazială Nr. 1 Ciofrângeni, jud. Argeş

În ceea ce priveşte societatea din ziua de astăzi, se poate observa cu uşurinţă că în interiorul acesteia anumite fenomene capătă amploare de la un an la altul. Printre acestea se numără şi insuccesul şcolar, fenomen ce se manifestă din ce in ce mai mult. Copilul timpurilor moderne se pare că trăieşte înconjurat de exemple de acest fel, iar puterea sa de reacţie împotriva acestui fenomen este una destul de limitată în condiţiile în care acesta nu are un fundament educaţional şi spiritual solid. De aceea mi-am propus să tratez această problemă de o continuă actualitate.

SUBIECTUL:  D.M.,  12 ani

PREZENTAREA CAZULUI : – Insuccesul şcolar

–          elevul înregistrează rezultate slabe la învăţătură, atingând cu greu standardele minimale de performanţă la disciplinele Limba română, Istorie, Geografie, Ştiinţe, Matematică, Limbi străine; întâmpină dificultăţi la citit-scris, dar şi în înţelegerea sau exprimarea unui mesaj; manifestă interes scăzut în îndeplinirea sarcinilor şcolare.

OBIECTIVE:

–          identificarea unor posibile cauze care stau la baza acestor deficienţe;

–          alegerea unei strategii de intervenţie Continuarea

Studiu de caz – Efectele migraţiei părinţilor asupra evoluţiei elevului din învăţământul primar

      Autor: prof. înv. primar Nicolescu Mihaela
Şcoala cu clasele I-VIII Plosca, jud.Teleorman

Actualmente, Romania parcurge o etapă caracterizată prin diverse disfuncţii ce periclitează în perspectivă echilibrul psihologic al familiilor, puternic afectate de scăderea veniturilor, de creşterea şomajului, de agravarea sărăciei şi aflate sub influenţa şocului creat de dificultăţile economice. Astfel, în societate au loc fenomene ce provoacă „îmbolnăvirea” familiei din punct de vedere interpersonal, deteriorand eficienţa, stabilitatea, coerenţa şi echilibrul psihoemoţional al membriloracesteia.

Sărăcia şi migraţia contribuie la destrămarea familiilor şi la creşterea numărului copiilor lipsiţi de îngrijire părintească. Condiţiile de viaţă a acestor copii rămân un semn de întrebare. De regulă, copiii sunt lăsaţi în grija rudelor apropiate sau a vecinilor, dar aceştia nu le pot oferi dragostea, afecţiunea şi sprijinul necesare pentru creşterea şi dezvoltarea lor. Datele neoficiale arată că în unele cazuri aceşti copii sunt expuşi la violenţă, trafic, delicvenţă şi abandon  şcolar. În prezent nu există servicii la nivel de instituţie sau comunitate, care să-i ajute să evite aceste pericole.

Studiul de faţă privind analiza fenomenului sărăciei şi a impactului acestuia asupra copiilor, reprezintă un prim,dar necesar, pas în evaluarea şi analiza mult mai amănunţită a situaţiei copiilor rămaşi fără îngrijire părintească din cauza migraţiei.

Cercetarea  efectelor migarţiei  părinţilor asupra evoluţiei elevilor este  de tip calitativ-cantitativ. Am recurs la abordarea de tip calitativ-cantitativ din mai multe considerente. Metoda cea mai folosită în abordarea cantitativă a fost ancheta sociologică pe baza chestionarului. Studiul procesului comunicaţional intrafamilial şi a influienţei acestuia asupra învăţării/ dezvoltării capacităţilor rezolutive la copii a impus şi o abordare calitativă. Continuarea

Studiu de caz – Program de intervenţie personalizat

Autor: prof. înv. primar Nicolescu Mihaela
Şcoala cu clasele I-VIII Plosca, jud.Teleorman

E.A. este elev în clasa a III-a

Diagnosticul:-   Deficienţă mintală uşoară

–          Tulburări de atenţie, memorie şi vorbire
–          Imaturitate psihoafectivă.
–          Dificultăţi de analiză.

Recomandarea:

-cadru didactic de sprijin

-menţinerea copilului la şcoală cu program  normal

-terapie educaţională

Domeniul de intervenţie: Limba şi literatura română

Obiective pe termen lung :

1.  Să scrie corect litere, silabe;

2.  Să scrie corect, lizibil, îngrijit respectând spaţiul dintre cuvinte;

3.  Să citească, în ritm propriu, litere, silabe, cuvinte; Continuarea

Studiu de caz – Motivaţia învăţării la şcolarul mic

Autor: instit. Popină Mirela,
Şcoala Nr.12, Buzău

Epoca în care trăim este dominată  de  o puternică  expansiune  a  ştiinţei  şi  tehnicii în  toate  domeniile  de  activitate  şi  de accelerare  continuă  a   ritmului  de  viaţă..

Creşterea rapidă a volumului de informaţii  în  toate domeniile, uzura accelerată  a cunoştintelor, pretinde adaptarea continuă a  obiectivelor şcolii, a conţinutului, formelor şi metodelor de învăţământ acestei dinamici  informaţionale.

Toate aceste condiţii externe influențează elevii orientându-i în însăşi  atitudinea lor faţă de învăţare, care , la cei mai mulţi dintre ei, este activă şi conştientă, corespunzând cerinţelor mereu crescânde ale societăţii.

Creşterea  volumului informaţional a dus, mai ales, la încărcarea planurilor de învăţământ, a programelor şi manualelor şcolare, ceea ce a condus la suprasolicitarea  funcţiilor  mnemice. Aceste condiţii afectează randamentul activităţii elevului şi , uneori , chiar sănătatea lui. Cauzele  acestei situaţii ar trebui căutate mai ales în predare şi, de asemenea, în lipsa unei  motivaţii  puternice  la  şcolari  faţă  de  sarcinile  lor.

Motivaţia este o dimensiune fundamentală a personalităţii, o variabilă internă cu rol de suport în elaborarea diferitelor procese şi capacităţi psihice. Este un ansamblu de factori care determină comportamentul subiectului, pune în mişcare conduita omului, furnizând energia necesară  funcţionării şi menţinerii  în  stare  activă a diferitelor procese psihice.

Motivaţia  constituie un ansamblu  de impulsuri, pulsiuni interne, energizări sau activări, stări tensionale sau mobiluri ale acţiunilor şi conduitei umane. (Paul Popescu‑Neveanu).

Subiectul  studiului  de  caz  este  colectivul  clasei  a II –a C (24elevi), de  la  Şcoala  Nr.12,  judeţul Buzău. Continuarea

Provocarea de a merge la teatru -studiu de caz la un liceu cu profil tehnic-

Autor: prof. Vira Adina
Colegiul Tehnic de Transporturi, Braşov

În cadrul disciplinei de limba şi literatura română căutăm mereu soluţii pentru a creşte interesul elevilor pentru materia predată, sau de a-i face într-un mod sau altul să participe în mod activ la lecţie. În activitatea desfăşurată la liceele cu profil tehnic, acest lucru este cu atât mai dificil cu cât interesul elevilor pentru ştiinţele umaniste în general şi pentru literatură în special este în continuă scădere.

Dintre factorii care influenţează în mod direct această distanţare a elevilor de domeniul literaturii se pot enumera preocupările pe care le au aceştia în domeniul tehnic (cauză din care au şi ales acest liceu), evoluţia tehnicii în general şi a internetului, domeniu în care ei găsesc orice informaţie au nevoie, fără să mai depună vreun efort în achiziţionarea ei, constatarea faptului că majoritatea elevilor sunt băieţi, or nu este “monden” ca un băiat să aibă preocupări literare, influenţele reciproce pe care le au unii asupra celorlalţi şi nu în ultimul rând atitudinea profesorului la clasă.

În acest sens trebuie să adaptăm demersul didactic la nivelul de pregătire şi la puterea de înţelegere a elevilor pe care îi avem şi să încercăm să îi apropiem de literatură prin mijloacele care ne stau la îndemână.

Pentru realizarea acestui deziderat am pus în aplicare un program educaţional numit “Să mergem la teatru!” în colaborare cu Teatrul “Sică Alexandrescu” din Braşov. Colaborarea a constat în acceptarea unor grupuri de elevi însoţiţi de profesor la spectacolele de teatru care au loc.  Continuarea

Studiu de caz

                                                               Autor: prof. Tiron Valentina,
Colegiul Agricol „Dimitrie Cantemir” Huşi

 

Elev: U. E.; 18 ani; clasa XI SAM, Colegiul Agricol ,, Dimitrie Cantemir’’, Huşi
Portret:
-agitat în general, foarte rar liniştit;
-prezintă dezinterest total faţă de ore, este foarte receptiv la reacţiile de comportament negativ ale colegilor din clasă implicându-se foarte activ în crearea de situaţii necorespunzătoare vieţii de elev;
-ostil, obraznic, sfidător faţă de profesori;
-irascibil, fără răbdare, neliniştit, mereu în căutarea unor preocupări diferite de cele fireşti din cadrul orei;
-permanent dornic de a atrage atenţia colegilor prin gesturi şi vorbe care să deranjeze ora;
-inconştent de gravitatea vorbelor sale, iresponsabil;
-răzbunător, teribilist;

Soluţii:
-atenţionare directă ori de câte ori e necesar ;
-discuţii în colectivul clasei, evidenţierea îndatoririlor elevului din Regulamentul Şcolii;
-discuţii cu dirigintele clasei şi cu alţi profesori care predau la clasă;
-fiind avertizat de mai multe ori, neobţinându-se efecte pozitive s-a scăzut nota la purtare;
-solicitarea acestuia în cadrul orei atunci când e nevoie de a se răspunde la întrebări, încercând să-l conştientizez că având un astfel de comportament  nu este atent la oră şi notele sale vor fi mici;
-aducerea la cunoştinţă părinţilor în cadrul şedinţei cu părinţii;
-discuţii în cadrul Consiliului Profesoral pentru eliminare pentru 3 zile în vederea prestării anumitor munci la sectorul zootehnic; Continuarea