Studiu de specialitate – Structuri și semnificații în replica finală din poemul „Luceafărul” de Mihai Eminescu

Autor: prof. Irina-Elena Filimon
Liceul Tehnologic „Ovid Caledoniu”, Tecuci

“- Ce-ţi pasă ţie chip de lut,
Dac-oi fi eu sau altul?

Trăind în cercul vostru strâmt
Norocul vă petrece,
Ci eu în lumea mea mă simt
Nemuritor şi rece.”
Acest final, mult comentat, ilustrează poziţia geniului care contemplă impasibil, dar cu superioritate, aventura umană (“chip de lut” este o sintagmă care trimite la originea biblică a omului). Versurile conţin sensul alegoric mărturisit de poet: “…dacă geniul nu cunoaşte nici moarte şi numele lui scapă de noaptea uitării, pe de altă parte aici pe pământ nici nu e capabil de a ferici pe cineva, nici capabil de a fi fericit. El n-ar moarte, dar n-are nici noroc.” Continuarea