Studiu de caz – Stimularea progresului școlar și a comunicării la școlarii mici prin activități de învățare prin cooperare

Autor: prof. înv. primar Tonegaru Garofița Maria
Școala Gimnazială Nr 1, sat Averești, jud Vaslui

Învăţarea prin cooperare este o strategie de instruire structurată şi sistematizată a grupurilor mici de elevi, astfel încât aceştia să poată lucra împreună urmând ca fiecare membru al grupului să-şi îmbunătăţească performanţele proprii şi să contribuie la creşterea performanţelor celorlalţi membrii ai grupului.
Obiectivele cercetării:
1. evaluarea inițială pentru aria curriculară: Limbă și comunicare.
2. selectarea și experimentarea unor metode și procedee moderne, interactive de grup, în concordanță cu specificul vârstei elevilor, cu profilul lor psihologic și cu cerințele noului curriculum.
3. aplicarea în cadrul activităților instructiv-educative a unor metode interactive de stimulare a progresului școlar și a comunicării școlarilor;
4. evaluarea finală a progresului școlar și a comunicării școlarului mic, la finalul experimentului pedagogic realizat.
Ipotezele cercetării Continuarea