Studiu de specialitate – Stimularea interesului pentru lectură în perioada micii școlarități

Autor: prof. înv. primar Sîrbu Mihaela
Școala Gimnazială „Anastasie Panu” Huși, jud. Vaslui

,,Cartea reflectă ca o oglindă lungul şir al vieţii omenirii, istoria luptei sale pentru existenţă, pentru un viitor mai luminos, suferinţele, bucuriile, înfrângerile şi biruinţele sale toate. Iubiţi cartea, îngrijiţi-o şi citiţi cât mai mult. Cartea ne este prieten credincios, de nădejde” afirma G.F. Morozov.
Lectura contribuie în mare măsură la lărgirea orizontului de cunoaştere al elevilor, la activizarea vocabularului, la o exprimare corectă, literară, la educarea sentimentelor estetice. Trezirea interesului pentru lectură reprezintă unul dintre obiectivele pe care le urmăreşte cadrul didactic pe parcursul micii şcolarităţi. Conform noului curriculum, obiectivele cadru la disciplina Limba şi literatura română, la clasele primare, urmăresc dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului oral, de exprimare orală, de receptare a mesajului scris şi de exprimare scrisă şi au implicaţii în întreaga evoluţie a şcolarului.

Continuarea