Step by step – o alternativă în învățământul românesc

Autor: prof. înv. primar Anca Ioana Șugar
Sc. Gimnazială Dr. Vasile Lucaciu Satu Mare

Alternativa educațională Step by Step este promovată în România de Centrul pentru Educație și Dezvoltare Profesională (CEDP), fiind acreditată ca alternativă începând cu anul 1995. Programul Step by Step pentru copii are drept fundament credința fermă în democrație și promovează valori ca: respectul reciproc, responsabilitatea dintre adulți și copii, onestitatea, grija și seriozitatea. Step by step este o alternativă educațională care implementează metode de predare-învățare-evaluare centrate pe copil și încurajează implicarea familiei și a comunității în procesul instructiv-educativ.
Sunt încurajate comportamentele prosociale, se creează situații în care copiii colaborează, își schimbă rolul, se ajută unii pe alții în vederea obținerii unor rezultate pozitive. Copiii sunt încurajați să facă alegeri, să își asume responsabilitatea pentru deciziile lor, să își exprime ideile în mod creativ, să se ajute reciproc, să își dezvolte singuri problemele cu care se confruntă, să comunice ușor cu cei din jur, să înțeleagă și să negocieze. Continuarea

Alternativa educațională Step by Step

Autor: prof. Cârstea Veronica
Școala Gimnazială „Alexandra Nechita” Vaslui

„La loteria eredităţii acelaşi număr nu iese niciodată de două ori”, fiecare copil fiind unic în felul său, de aceea şi educaţia trebuie să aibă în vedere individualizarea la nivelul procesului instructiv-educativ şi nu uniformizarea educabililor, indiferent de modul în care aceasta s-ar realiza. Pedagogiile alternative sunt cele care deplasează centrul de greutate în ceea ce priveşte educaţia , de la profesor, din exteriorul clasei, spre interior, mai precis spre educabili încercând să susţină şi să realizeze în acelaşi timp acea individualizare a educabililor priviţi ca torţe ce trebuie aprinse şi nu ca simple vase ce trebuie umplute. Continuarea

Alternative educaţionale

Autor: prof. Radoi Alina
Şcoala cu clasele I-VIII, nr.1 Găneasa,  Judeţul Ilfov

Mentalitatea, curajul sau lipsa de informaţie? Cred că puţin din toate ne împiedică să ne înscriem copilul la o formă de învăţământ alternativ. În acest articol, mi-am propus să vorbesc în ansamblu despre câteva dintre pedagogiile reformei: scoala Waldorf, Step by Step, Pedagogia Freinet, Pedagogia Montessori, Școala organizată după Planul Jena. Când au apărut acestea, de ce, unde şi ce trăsături au?

Au apărut la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului XX în Europa şi America, ca o mişcare pedagogică opusă pedagogiei tradiţionale. În centrul « educaţiei noi » se află COPILUL.

Scoala Waldorf (cuprinde grădiniţe şi unităţi de învăţământ  cu 12 clase) a fost creată de Rudolf Steiner. « Omul trebuie tratat ca întreg », iată care este principiul de bază al acestei şcoli. Tocmai de aceea, profesorul urmăreşte să întărească şi să dezvolte cele trei forţe sufleteşti: gândirea, afectivitatea şi vointa- cu alte cuvinte, capacitatea intelectuală, emoţională şi practică. Astfel copilul este pregătit pentru viaţă. Scoala Waldorf încearcă să descopere la fiecare copil ceea ce îi place, să dezvolte această latură fără a neglija şi celelalte aspecte spre care el nu are înclinaţii, dar care sunt uile într-o dezvoltarea armonioasă pentru viaţă. Continuarea

Step by step – o alternativă la învăţământul tradiţional

Autor: prof. înv. primar  Ion Dumitra
Lic. Pedagogic „Spiru Haret”  Focşani

-articol scris la îndrumarea d-nei prof. Fotin Alexandrina-

După cum bine am constatat cu toţii, fluxul de informaţii din viaţa cotidiană este foarte abundent după Revoluţie. În învăţământul tradiţional ,,şcolile acţionează ca şi cum cel mai important aspect al educaţiei ar fi conţinutul informaţional prin care se educă elevii.Şcolile se concentrează asupra memorării. Produsele sunt faptele pe care elevii le memorează.,,(Caine & Caine). Un studiu făcut de Jan Goodlan -1994- a confirmat că în învăţământul tradiţional modelul obişnuit de transmitere a informaţiei de către învăţătoare este urmat de repetarea informaţiei de către elev.

Aşa se explică apariţia alternativelor educaţionale în învăţământul românesc,una dintre acestea fiind Step by Step. Acesta este creat ca răspuns la cerinţele societăţii, la marile schimbări care au loc. Programele educaţionale pentru copii se bazează pe principiile democraţiei. Copiii din aceste clase sunt încurajaţi să-ţi formuleze şi să- şi exprime propriile opinii, să pună întrebări, să susţină discuţii. Programul Step by Step pentru învăţământul primar pune în valoare respectul reciproc şi responsabilitatea faţă de cei din jur,onestitatea, civismul, seriozitatea. Învăţătoarele care predau în astfel de clase menţin copilul în centrul procesului de învăţare. ,, Educatorii trebuie să le deschidă elevilor calea spre explorarea lumii înconjurătoare, să-i stimuleze să pună întrebări şi să găsească răspunsuri, să-i ajute să înţeleagă complexitatea lumii.,,(Brooks) Prin Step by Step ni se arată o nouă imagine a claselor, o imagine care reflectă posibilităţile lumii şi potenţialul fiecărui copil.

În clasa dominată de învăţătoare şcoala pregăteşte elevii pentru viaţă, iar în cea orientată după necesităţile copilului, şcoala face parte din viaţă. Continuarea

Studiu de specialitate – Dezvoltarea inteligenţei emoţionale în alternativa step by step

Autor: prof. pt. înv. primar Anca Ioana Șugar
Șc. „Dr. Vasile Lucaciu” Satu Mare

            În calitate de pedagogi, trebuie să acceptăm ideea că educăm atât mintea cât şi inima copilului aflat în grija noastră. Scopul nostru este de a dezvolta deprinderile minţii şi a inimii tuturor copiilor cărora le suntem dascăli.

Inteligenţa emoţională este un alt mod de a fi inteligent: inteligenţa inimii. Aceasta înseamnă să cunoşti că în condiţii specifice trăieşti o anumită emoţie (furie, teamă, frică, tristeţe, jenă, bucurie, surpriză, etc), să recunoşti ce simţi la fiecare emoţie şi cum se exprimă în exterior, să ştii ce etichetă îi ataşezi pentru a putea vorbi despre acea emoţie, să-ţi controlezi emoţiile, să disociezi sentimentele internă de exprimarea externă, să ştii să iei decizii, să-ţi asumi responsabilitatea în ceea ce faci, să-ţi canalizezi sentimentele şi emoţiile astfel încât să fii motivat în atingerea scopurilor, să ştii să comunici cu ceilalţi despre trăirile tale şi ale celor din jur, să manifeşti empatie.

Datoria noastră este să le dezvoltăm copiilor capacităţi de a înţelege emoţiile şi de a folosi cuvinte despre emoţii, să recunoască asemănări şi deosebiri dintre stările emoţionale, capacităţi de a identifica emoţii la alte persoane, în opere de artă, în limbaj, în poveşti, în comportament.

Cum  este un copil inteligent emoţional?

  • este conştient de emoţiile sale şi vorbeşte liber despre ele;
  • recunoaşte emoţiile celor din jur;
  • comunică uşor despre ceea ce îl interesează sau îl preocupă;
  • ştie să spună NU fără să-i rănească pe alţii;
  • are un bun management al emoţiilor negative;
  • are bine dezvoltat sistemul motivaţional (îşi rezolvă sarcinile pentru că este conştient de utilitatea lor;
  • este sigur pe el în majoritatea situaţiilor, iar când nu face faţă situaţiei cere ajutor;
  • se adaptează uşor la persoane/situaţii noi;
  • are prieteni cu care se relaxează dar de la care învaţă modele noi de comportament. Continuarea

Grădiniţa şi familia – parteneri în educaţie

Autor: prof. înv. preşcolar Cojocaru Monica
Grădiniţa cu Program Prelungit Nr.23 Botoşani

Alternativa educaţională Step by Step este fundamentată pe convingerea că implicarea familiei în cadrul programului este esenţială, de aceea unul din cele trei concepte de bază ale programului este accentuarea colaborării cu familia în modalităţi variate şi metode diverse.

Activitatea educativă din grădiniţă nu poate fi izolată, separată de alte influenţe educative ce se exercită asupra copilului şi mai ales, nu poate face abstracţie de acestea.

Educaţia trebuie să se manifeste permanent ca o acţiune coerentă şi unitară a grădiniţei şi familiei. Interesul comun determină o mişcare de apropiere cu dublu sens, familie – grădiniţă, grădiniţă – familie, în vederea unei suficiente cunoaşteri de ambele părţi. Unitatea de acţiune este condiţionată de unitatea de vederi, de un mod comun de lucru şi de o bună cunoaştere reciprocă.

Disponibilitatea părinţilor pentru soluţionarea în parteneriat a problemelor preşcolarilor trebuie formată şi stimulată. Părinţii sunt deschişi la sugestiile educatoarei atunci când sunt trataţi cu încredere, ca nişte adulţi responsabili, când educatoarea nu pierde din vedere faptul că părinţii îşi cunosc bine copiii, chiar dacă nu au întotdeauna abilitatea de a acţiona într-un sens favorabil acestora.

Echipa de educatori cu bunavoinţă şi competenţă poate avea abilitatea de a face din orice părinte un colaborator. Rezultatele concrete vor dovedi avantajele colaborării. Continuarea