Studiu de specialitate – Situaţiile de criză educaţională în clasa de elevi

Autor: prof. Victor Cristea
Şcoala Gimnazială Nr. 80 București

Caracterizarea situaţiilor de criză educaţională
Incercarea de definire a unei situaţii de criză impune un apel justificat la elemente ale managementului teoretic. Aceasta ar fi definită ca: un eveniment sau un complex de evenimente inopinate, neaşteptate, dar şi neplanificate, generatoare de periculozitate pentru climatul, sănătatea ori siguranţa organizaţiei (clasei) respective şi a membrilor acesteia. Sintetizând caracteristicile unei crize, putem observa că aceasta:
-beneficiază de o izbucnire instantanee, de o declanşare fără avertizare; debutează de obicei prin afectarea sistemului informaţional: viciază mesajele;
-ingreunează comunicarea prin obstaculare permanentă, prin destructurarea canalelor;
-urmăreşte instaurarea stării de confuzie;
-facilitează instalarea climatului de insecuritate, generează stări disonante şi panică prin eliminarea elementelor de orientare valorică; Continuarea