Unii refuză Sistemul Internaţional de unităţi de măsură

Autor: prof. Arghirescu Alexandru

Aici trebuie să se exprime revolta contra celor care din ură milenară (naţionalistă sau politică) strică formidabila cucerire a ştiinţei moderne numită Sistemul Internaţional de unităţi de măsură (SI). Unitatea de măsură SI pentru energie este Joule-ul şi numai Joule-ul. În plus pentru a satisface cerinţele unora de a prescurta scrierea numerelor foarte mari sau foarte mici SI a introdus prefixe care pot fi extinse dacă este necesar. Astfel unii electricieni depăşiţi au introdus unitatea de energie non SI numită kilowattora. Carect este: 1 kwh = 3,6 MJ. Iată de ce: Un kilowattoră = 1000 Waţi × 3600 secunde = 1000 Joule / secundă×3600 secundă = 3600000 Joule = 3,6 megajoule = 3,6 MJ.

Şi mai supărător este că fizicieni cu mari pretenţii din fizica microcosmosului au introdus şi ei o unitate inutilă şi parazită de energie non SI. Aceasta este electron-voltul. Un electron-volt = 1,60210(7)×10 -19 J. Nu ar fi fost o mare dificultate dacă în loc de eV ar fi scris 1 eV = 160,2107×10 -21 J = 160,2107 zJ (zepto Joule) sau 1 MeV = 160210,7 zJ = 160,2107 aJ (atto Joule) = 0,1602107 fJ (fento Joule). Continuarea