Serbările – bucuria și distracția copiilor

Autor: prof. înv. primar Buncilă Mihaela
Școala Matei Basarab Pitești, Argeș

Procesul educaţional din şcoală presupune şi forme de muncă didactică complementară activităţilor obligatorii. Acestea sunt activităţi desfăşurate în şcoală în afara activităţilor obligatorii sau activităţi desfăşurate în afara şcolii. Ele sunt activităţi extracurriculare şi se desfăşoară sub îndrumarea atentă a învătătorului.
În şcoală serbarea creează un cadru optim de realizare a sarcinilor educaţiei nonformale, ale cărei conţinut este adaptat nevoilor copilului, în scopul de a eficientiza învăţarea. Continuarea