Serbarea școlară – Modalitate de evaluare

Autor: prof. înv. primar Atofanei Mariana
Școala Gimnazială Nr. 2 Sîrbi, com. Vlăsinești, jud. Botoșani

Luând în considerare diversitatea influenţelor pe care le poate avea mesajul artistic asupra tinerei generaţii, conturarea funcţiilor activităţii artistice interpretative are un rol practic. Dintre aceste funcţii, cele mai caracteristice sunt:
Culturală şi afectiv-estetică;
Moral-patriotică;
Cognitivă;
De socializare;
Recreativ-distractivă.
Am observat că aceste funcţii acţionează atât asupra interpreţilor, cât mai ales asupra spectatorilor cărora li se adresează. De aceea, de cele mai multe ori, manifestările s-au adresat colegilor din şcoală, au fost mediatizate şi s-au bucurat de aprecieri.
În evaluarea la această disciplină am urmărit nivelul de realizare a acestor funcţii, mai mult decât dezvoltarea capacităţilor interpretative, care depind în mare măsură de talentul fiecărui copil. Continuarea