Selecția resurselor umane la nivelul unei unități școlare

Autor: prof. Dorneanu Vasile
Liceul Tehnologic ”Ion Creangă”, Pipirig, jud. Neamț

Performanţa unei unităţi de învăţământ depinde, în cea mai mare parte, de performanţa resurselor umane pe care le deţine, iar managerii unei astfel de organizaţii trebuie să-şi asume responsabilităţi specifice în raport cu aceste resurse. În acest sens, managementul resurselor umane trebuie să ţină cont de: utilizarea optimă a potenţialului uman existent, investiţie în dezvoltarea resurselor umane, estimarea necesarului de competenţe pentru intervalul următor.
La nivelul fiecărei unităţi de învăţământ, managementul resurselor umane îşi propune dezvoltarea şi eficienţa unor domenii precum: atragerea resurselor umane necesare, dezvoltarea resurselor umane existente, motivarea lor, menţinerea resurselor umane care corespund cerinţelor organizaţionale. O bună gestionare a acestor resurse este esenţială pentru succesul pe orice plan al organizaţiei. Continuarea