Particularităţile individualizării instruirii în cadrul grupelor eterogene de începători în schiul alpin

Autor: prof. Vetișan Dan
Școala Gimnazială Nr. 6 ”Iacob Mureșianu”, Brașov

Principiul individualizării pregătirii are o deosebită importanţă atât în sportul de performanţă, cât şi în sportul pentru toţi. Această temă este foarte bine studiată de specialişti în cadrul practicării sportului de performanţă şi înaltă performanţă şi mai puţin studiată în cadrul aplicării individualizării asupra practicanţilor sportului de loisir şi agrement.
Individualizarea este studiată prin prisma ameliorării şi îmbunătăţirii performanţei sportivilor, deci la cei care au deja formată o tehnică bună conform specificului ramurii de sport practicată şi mai puţin studiată la nivelul grupelor de iniţiere şi învăţare a unui anumit sport.
Studiul individualizării la nivelul grupelor de începători nu ar fi posibil fără o bază de plecare şi un transfer informaţional de la principiile individualizării din Teoria Antrenamentului Sportiv.
Principiul individualizării s-ar putea aplica cu bune rezultate în schiul alpin, în cadrul unor grupe de iniţiere în schi, grupe care se caracterizează prin diferenţe mari de vârstă (mama şi copilul), de pregătire şi psihologice, diferenţe care nu se găsesc în cadrul unor echipe sportive la care se aplică principiul individualizării. Continuarea