Rolul profesorului în societatea contemporană

Autor: prof. Popa Irina Mariana
Liceul Tehnologic „Carol I” Valea Doftanei

Dacă abordăm problematica rolului profesorului în societatea contemporană, cartea “Profu” de Jean Pierre Dopagne este un exemplu pertinent la care putem face referire și care ne pune în lumină caracteristicile importante ale problemelor cu care se confruntă universul educațional de astăzi. Autorul ne avertizează asupra pericolului degradării tinerei generații lipsită de interes pentru studiu și de respect pentru dascăli, această categorie profesională esenţială în dezvoltarea unei societăţi.

Continuarea

Şcoala viitorului

Autor: prof. Drăgoiu Ramona Paula
Liceul Teoretic „William Shakespeare” Timişoara
 

(în România lui 2033)

După 20 de ani…nu este o continuare a vreunui roman de Alexandre Dumas, ci un exerciţiu de memorie pentru un dascăl din sistemul de învăţământ actual. Avantajul de necontestat al acestui exerciţiu este că în intervalul specificat vom putea arunca o privire asupra acestui articol pentru a ne da seama dacă supoziţiile mele s-au adeverit sau nu.

În primul rând îmi voi imagina cum se vor desfăşura lecţiile de engleză (fac referinţă la disciplina pe care o predau). S-ar putea ca elevii să aibă tablete în loc de caiete, prin urmare partea grafologică, scrisul personalizat ar putea să se reducă la iscălirea propriului nume şi la o semnătură; în rest vom avea parte doar de „typing”. Partea bună a tabletelor este că lecţiile vor deveni mai interactive deoarece vom putea să facem cu uşurinţă o serie de activităţi de „speaking” sau de „listening”, activităţi care în momentul de faţă au de suferit în faţa metodelor clasice, care aduc componenta de „writing” sau de „reading” mai la îndemână. Avantajul este de necontestat pentru marea majoritate a elevilor care învaţă o limbă straină, deoarece este esenţială comunicarea orală, faptul că aproape în orice moment al zilei emitem şi receptăm mesaje bazate pe vorbire. Continuarea

Rolul profesorului

Autor: prof. Radoi Alina
Şcoala cu clasele I-VIII, nr.1 Găneasa,  Judeţul Ilfov

 „Omul potrivit la locul potrivit” şi „Omul sfinţeşte locul” sunt două proverbe care caracterizează profesia de dascăl. Pentru mine a fi profesor înseamnă să ai o înclinaţie nativă pentru această meserie, să fii foarte bine instruit şi să îţi placă să lucrezi cu copiii şi să-i îndrăgeşti pe cei pe care urmează să-i influenţezi în tot cursul vieţii lor. Elevii vorbesc în egală măsură şi de profesorii răi (adică exigenţi) şi de profesorii buni (adică care sunt mai sensibili la nevoile elevilor). Ca şi adulţi îşi amintesc şi de unii şi de alţii. Sunt profesori care le pot influenţa viaţa în bine sau în rău.

Profesorul ca fiinţă socială are un statut social. Profesorul ca pedagog are un statut profesional. În societatea contemporană statutul social al profesorului este total schimbat-imaginea cadrului didactic este deformată. Societatea şi-a pierdut respectul faţă de şcoală şi faţă de cei care reprezintă şcoală. Să fie aceasta o cauză a faptului că ne-am pierdut respectul faţă de noi înşine? Trăim într-o societate în care puterea mass-mediei este mai mare decât puterea şcolii? Proverbul „dacă ai carte, ai parte” chiar să nu mai însemne nimic? Continuarea

Rolul profesorului diriginte în cadrul grupului de elevi

Autor: prof. Bâlteanu Dana Veronica
Şcoala cu clasele I-VIII Scaeşti, Judeţul Dolj

Managementul clasei de elevi nu poate fi separat de managementul educational, deşi el se raporteaza la resursele umane, materiale si financiare ale clasei de elevi. Managementul clasei de elevi este eficient prin activismul sau prin descentralizarea reală, prin situarea elevului în centrul activităţii educaţionale, prin motivarea adecvata a profesorilor si elevilor, prin îmbinarea rolurilor profesorului cu funcţiile sale manageriale. Managerul clasei de elevi – profesorul – nu executa doar deciziile centrale de politica educaţională, nu administreaza doar resursele clasei, nu gestionează doar spaţiul si timpul educaţional. El are o viziune de ansamblu asupra învăţământului şi educaţiei, iniţiază proiecte educaţionale, organizează activitati didactice şi educaţionale, coordonează resursele umane, materiale şi financiare, ia decizii împreună cu cei implicaţi în procesul educational, rezolvă situaţiile conflictuale, consiliază elevii cu probleme, dirijează procesul de învăţare creativă a elevilor.

Managementul clasei de elevi constă în planificarea, organizarea, conducerea, controlul, şi evaluarea activităţilor educative din cadrul clasei de elevi ca grup socio-educativ.

În cadrul clasei de elevi, ca grup socio-educativ cu anumite structuri psihosocilogice, dirigintele asigură respectarea normelor de conduită prevăzute în regulamentele şcolare.Dirigintele este managerul activităţilor educative din clasa de elevi. Continuarea