Rolul metodologiei didactice în actualul curriculum școlar

Autor: prof. înv. primar Lungu Ana-Maria
Școala Gimnnazială Nr. 1 Rovinari, jud. Gorj

“O educaţie bunã este izvorul întregului bine în lume”(Immanuel Kant)

Privind modernizarea din punctul de vedere al procesului de învăţământ, se disting două tendinţe convergente: apropierea cunoaşterii didactice de cunoaşterea ştiinţifică şi transformarea elevului în subiect activ al propriei deveniri.
Întregul proces de învăţământ reprezintă o vastă acţiune de modelare a personalităţii copilului, ce are loc într-o ambianţă specifică, şcolară, în care operează cu maximum de intensitate, conţinuturi ştiinţifice, literar-artistice, tehnice, practice şi etice etc., selecţionate şi structurate în acest scop, până ce acestea din urmă se personalizează, devenind un bun personal al elevului. Continuarea