Rolul matematicii în viață

Autor: prof. Ignat Aura
Liceul Tehnologic Elena Caragiani”- Tecuci, jud. Galați

De mii de ani oamenii au descoperit sau au învăţat de la semenii lor. Descoperirea matematicii este fundamental diferită de descoperirea obiectelor fizice, spre exemplu, întrucât ceea ce se descoperă în matematică sunt anumite relaţii nebănuite mai înainte. O teorie fizică nu e nici adevărată, nici neadevărată; ea se aplică sau nu se aplică. Se aplică, dacă pe baza ei se pot face previziuni eficace; nu se aplică, dacă previziunile nu se confirmă. Descoperirea în matematică este altceva faţă de cercetarea în ştiinţele naturii.
În matematică lucrurile deci nu se prezintă chiar aşa, deoarece “adevărul” unei propoziţii matematice nu depinde de vreo corespondenţă oarecare cu nişte evenimente verificabile, ci de faptul dacă propoziţia în cauză “se potriveşte”, sau nu cu alte propoziţii care până în acel moment, constituie corpul cunoştinţelor matematice. Continuarea

Studiu de specialitate – Rolul învățării matematicii în dezvoltarea gândirii logice

Autor: prof. înv. primar Moldoveanu Iuliana
Școala Gimnazială Morteni, jud. Dâmbovița

Matematica şcolară se fundamentează pe logica internă a ştiinţei matematice, dar se construieşte ţinând cont de particularităţile de vârstă şi cele psihice ale elevilor.
Specificul dezvoltării stadiale a inteligenţei se manifestă prin proprietatea esenţială de a fi concret – intuitivă. Piaget considera că, la vârsta şcolară mică, copilul se află în stadiul operaţiilor concrete, aplicate obiectelor cu care copilul acţionează efectiv. Şcolarul mic gândeşte mai mult operând cu mulţimi de obiecte concrete.
Cu toate acestea, principiile logice cer detaşarea progresivă de baza concretă, iar operaţiile cer o interiorizare, o funcţionare în plan mintal, deoarece operaţiile cu mulţimi concrete poartă principiile matematice, nu obiectele utilizate ca material intuitiv. De aceea este necesar ca în proiectarea ofertei de cunoştinţe matematice pentru şcolarul mic să se ia în considerare particularităţile psihice ale vârstei. Continuarea