Studiu de specialitate – Rolul gândirii critice în învățare

Autor: prof. Bâgu Corina
Colegiul Tehnic de Construcții și Protecția Mediului Arad

Gândirea critică este un proces susţinut prin limbaj şi aptitudini care permit o acţiune reflexivă şi susţinută de argumente. Ea este dependentă de mediu, context şi de situaţia în care se produce sub forma acţiunilor. Este reglată de componente afective şi cognitive, cum ar fi valorile, ideologia, interesele, raportul cu învăţarea şi atitudinile construite de individ în interrelaţie cu mediul. Astfel, prin gândirea critică se pune, dintr-o altă perspectivă, problema respectării particularităţilor psihoindividuale ale educabilului şi încurajarea auto- şi intercunoaşterii care au ca rezultat creşterea stimei de sine a copilului în mediul şcolar.
Drept urmare, gândirea critică poate fi definită ca sinteza dintre spiritul critic (atitudini) şi ansamblul capacităţilor unui individ.

Continuarea