Studiu de specialitate – Rolul familiei în dezvoltarea socio-emoţională a adolescentului

Autor: prof. Necula Crina
Şcoala Gimnazială ”Nicolae Efrimescu” Săgeata

Succesul academic şi adaptarea socială sunt cele două aspecte care-i interesează pe părinţi şi pe profesori, atât în cadrul şcolii, cât şi în afara acesteia. Asupra celor două aspecte amintite mai sus, un impact deosebit îl are viaţa emoţională a individului. Astfel, în ultimii ani, inteligenţa emoţională a devenit un subiect de cercetare în domeniul educaţiei, psihologiei, resurselor umane. Goleman susţine că dezvoltarea aptitudinilor emoţionale ale elevilor este la fel de vitală ca dezvoltarea abilităţilor lor cognitive, astfel că inteligenţa emoţională este un concept la fel de important ca mult mai familiarul IQ. Mai mult, studiile recente au demonstrat faptul că inteligenţa emoţională prezice aproximativ 80% din succesul unei persoane în viaţă.
Leon Payne în anul 1985 a formulat pentru prima dată o definiţie a termenului de inteligenţă emoţională – „inteligenţa emoţională implică o relaţionare creativă cu stările de teamă, durere şi dorinţă” Continuarea

Studiu de specialitate – Rolul familiei în educaţia copilului în prezent

Autor: prof. înv. preprimar Staicu Maria
Şcoala Gimnazială Goieşti – structura Mogoșești, jud. Dolj

Orice copil are dreptul de a-şi cunoaşte ambii părinţi şi dreptul de a creşte într-un mediu familial sigur. Copilul care nu trăieşte cu ambii părinţi are însă dreptul de a-i vedea în mod regulat. Numai în cazuri excepţionale, şi atunci pentru a asigura interesul superior al copilului autorităţile pot separa copilul de părinţii săi.
Pentru majoritatea copiilor familia este cadrul protector în care se nasc, care le asigură existenţa şi afecţiunea de care au nevoie pentru a supravieţui, a creşte, a-şi dezvolta personalitatea.
Ce este, în fond, familia?
Sunt multe răspunsuri posibile, dar, în sensul Convenţiei cu privire la drepturile copilului, familia reprezintă un grup de persoane legate între ele prin rudenie, prin căsătorie, prin descendenţă sau adopţie, prin interese comune.
Se pot distinge trei tipuri de familii:
a)familia extinsă care cuprinde copiii, părinţii, bunicii, unchii, matuşile şi verii, cu alte cuvinte, pe toţi care au un strămoş comun; Continuarea

Studiu de specialitate – Rolul familiei în dezvoltarea intelectuală a copilului

Autor: ed. Barbu Clara
Grădinița cu PN Nr. 8 Drăgăşani, Jud. Vâlcea

Tuturor ne este cunoscută expresia „Cei șapte ani de acasă”. Perioada optimă pentru educație și formarea caracterului psiho – social în viața fiecărui individ este reprezentată de copilărie.
Familia este grupul cel mai important dintre toate grupurile sociale, deoarece ea influențează și modelează persoana umană. Familia este adevăratul laborator de formare a persoanei. Influențele educative pe care familia le exercită asupra copiilor se pot manifesta fie direct, prin acțiuni mai mult sau mai puțin dirijate, fie indirect, prin modele de conduită oferite de către membrii familiei.
Modelele de conduită oferite de părinți – precum și climatul socioafectiv în care se exercită influențele educaționale constituie primul model social cu o influență hotărâtoare asupra copiilor privind formarea concepției lor despre viață, a modului de comportare și relaționare în raport cu diferite norme și valori sociale. Pentru fiecare individ, familia reprezintă rădăcina educației, părinții fiind primii „profesori” din viața copilului. Ei sunt cei care pun bazele în educație, formarea și dezvoltarea acestuia. Continuarea

Studiu de specialitate – Rolul școlii și al familiei în viața elevului

Autor: instit. Anton Ancuța Liliana
Școala cu clasele I-VIII Glodeanu Sărat, Județul Buzău

Principalii factori care ajută copilul în desăvârşirea propriei educaţii sunt şcoala şi familia. Pentru o bună colaborare între aceşti doi factori este nevoie de multă comunicare din partea lor. Părinţii nu au doar rol biologic şi obligaţia de a-i hrăni sau îmbrăca pe copii ci şi datoria morală de a contribui activ la educaţia acestora; această sarcină nu aparţine în excusivitate şcolii.

Influenţele educative pe care familia le exercită asupra copiilor se pot manifesta prin modele de conduită oferite de membrii familiei, precum şi prin climatul psihosocial existent în cadrul familiei. Este recunoscut faptul că strategiile educative la care se face apel în familie, mai mult sau mai puţin conştientizate, determină în mare masură dezvoltarea personalităţii, precum şi rezultatele şcolare ale copiilor, comportamentul lor social şi moral.

Şcoala şi familia sunt cei doi poli de rezistenţă ai educaţiei, care contribuie prin mijloace specifice la formarea tineretului. Familia este prima şcoală a copilului. Ea este cea care răspunde de trebuinţele elementare ale copilului şi de protecţia acestuia, exercitând o influenţă atât de adâncă, încât urmele ei ramân, uneori, întipărite pentru toată viaţa în profilul moral-spiritual al acestuia.

“Pecetea pe care părinţii o lasă asupra structurii şi profilului spiritual-moral al personalităţii propriilor copii se menţine toată viaţa.” (M. Golu).  Continuarea