Rolul evaluării școlare în învățarea eficientă

Autor: prof. Iuliana Dragomir
Colegiul Național ”Alexandru Dimitrie Ghica”, Alexandria

Viața școlii stă sub semnul valorii și al valorizării. Activitatea didactică este premeditată si vizează atingerea unor scopuri. Astfel, este firesc ca cineva să se intereseze dacă ceea ce trebuia făcut, a fost făcut.
Sensul termenului EVALUARE îngăduie diferite conotații. Așadar, vorbim despre: evaluarea sistemului, evaluarea instituției de învățământ, evaluarea programelor, a profesorilor, a elevilor etc.
Eficiența învățământului se referă la capacitatea sistemului educațional de a produce, în mod satisfăcător, rezultatele preconizate, adică de a le vedea concretizate în comportamentele și atitudinile absolvenților. Eficiența școlară este procesul prin care se delimitează, se obțin și se furnizează informații utile, permițând luarea unor decizii ulterioare.
În ceea ce îi privește pe elevi, evaluarea îi determină să gândească mai profund asupra sarcinilor propuse, le încurajează încrederea în sine, identifică lacunele, le dezvoltă respectul pentru ideile altora. În acest sens, are un rol important și AUTOEVALUAREA. Continuarea