Studiu de specialitate – Rolul empatiei în activitatea didactică

Autor: înv. Leu Mihaela Mioara
Școala Gimnazială Morteni, jud. Dâmbovița

Succesul sau insuccesul școlar se datorează într-o măsură determinantă cadrului didactic. Începând de la „primul contact”cu elevul, contact care este permanent reținut de copil, și până în momentul despărțirii, tactul pedagogic al învățătorului ușurează sau îngreunează procesul educativ. Nu trebuie să se uite că acest contact cu elevul nu are loc numai în clasă, în timpul lecțiilor, ci îl urmărește pe învățătorul său pretutindeni.
Școala îi cere învățătorului câte puțin din însușirile unui actor, ale unui muzicant, îi cere să fie un bun povestitor, să aibă multă răbdare, dar înainte de toate, să iubească elevii ca un părinte adevărat. El trebuie să dea o interpretare corectă faptelor observate, să determine cu precizie ceea ce putea declanșa anumite manifestări, iar atunci când ia măsuri să știe să le aleagă pe cele mai potrivite, pentru a nu provoca decepții și a nu crea noi conflicte. Continuarea