Rolul educației în cultivarea perseverenței, promotoare a reușitei în viață

Autor: prof. Popa Irina Mariana
Liceul Tehnologic „Carol I” Valea Doftanei

Cum să ne educam copiii pentru noul univers al muncii, pentru această nouă etapă în viața socială a umanității în așa fel încât să le asigurăm succesul? Aceasta este întrebarea de la care trebuie să pornim orice discuție referitoare la dezvoltarea abilitaților socio-emoționale, deoarece rolul inteligenței emoționale și a competenței socio-emoționale dobândite prin educație, al cărei rezultat este performanța profesională remarcabilă, are un rol major și determinant în societatea actuală. Pentru a putea răspunde în mod obiectiv la o astfel de întrebare, trebuie să regândim însăși elementele de baza ale educației căci inteligența emoțională este tot atât de importantă pentru viitorul copiilor noștri ca studiile academice absolvite pe parcursul școlarizării.

Continuarea

Rolul educaţiei în formarea personalităţii elevului

Autor: prof. înv. primar Vîlceanu Alina
Şcoala Gimnazială Samarineşti, jud Gorj

Educaţia este factorul care mijloceşte interacţiunea dintre premisele ereditare şi condiţiile de mediu , orientând procesul formării şi dezvoltării personalităţii în perspectiva unor finalităţi formative explicite . Educaţia este , în ultimă instanţă , un proces sistematic şi organizat de socializare şi umanizare , de asimilare şi interiorizare progresivă a elementelor socio- culturale din mediul ambiant. Prin intermediul educaţiei , copilul asimilează şi interiorizează – transferându-le în comportamente – modele , norme , valori , atitudini , cunostinţe etc. ce asigură trecerea de la realitatea pur biologică , la cea socială ,umană . Pe această bază – având ca premisă predispoziţiile ereditare – se edifică personalitatea copilului.

Premisa acţiunii educative se află în condiţia naturala a copilului care se naşte polivalent şi nedeterminat , ceea ce impune o perioadă relativ îndelungată de formare şi dezvoltare al cărui continut şi a cărei orientare sunt date de finalităţile educaţiei . „Copilul cu polivalenţa şi nedeterminarea sa , este prin excelenţă un animal educandum , o fiinţa care cheamă educaţia ” (Langeveld). Continuarea