Rolul profesorului diriginte în cadrul grupului de elevi

Autor: prof. Bâlteanu Dana Veronica
Şcoala cu clasele I-VIII Scaeşti, Judeţul Dolj

Managementul clasei de elevi nu poate fi separat de managementul educational, deşi el se raporteaza la resursele umane, materiale si financiare ale clasei de elevi. Managementul clasei de elevi este eficient prin activismul sau prin descentralizarea reală, prin situarea elevului în centrul activităţii educaţionale, prin motivarea adecvata a profesorilor si elevilor, prin îmbinarea rolurilor profesorului cu funcţiile sale manageriale. Managerul clasei de elevi – profesorul – nu executa doar deciziile centrale de politica educaţională, nu administreaza doar resursele clasei, nu gestionează doar spaţiul si timpul educaţional. El are o viziune de ansamblu asupra învăţământului şi educaţiei, iniţiază proiecte educaţionale, organizează activitati didactice şi educaţionale, coordonează resursele umane, materiale şi financiare, ia decizii împreună cu cei implicaţi în procesul educational, rezolvă situaţiile conflictuale, consiliază elevii cu probleme, dirijează procesul de învăţare creativă a elevilor.

Managementul clasei de elevi constă în planificarea, organizarea, conducerea, controlul, şi evaluarea activităţilor educative din cadrul clasei de elevi ca grup socio-educativ.

În cadrul clasei de elevi, ca grup socio-educativ cu anumite structuri psihosocilogice, dirigintele asigură respectarea normelor de conduită prevăzute în regulamentele şcolare.Dirigintele este managerul activităţilor educative din clasa de elevi. Continuarea

Anunțuri