Studiu de specialitate – Rolul afectivității în creșterea calității procesului de învățământ

Autor: prof. Dobrinescu Marioara
Școala Gimnazială „Gheorghe Munteanu Murgoci” Bisoca, Buzău

(continuarea articolului din numărul 43)
Educaţia de calitate este o educaţie centrată pe elev. În centrul întregii activităţi educative, cu finalitate pe creşterea calităţii demersului didactic, trebuie să stea copilul, ca valoare şi unicitate, cu manifestări cognitive, volitive şi afective. În contextul ridicării standardelor de calitate în învăţământul preşcolar, acordarea unei atenţii sporite afectivităţii ca motor energetic al acţiunii reprezintă o orientare prioritară pentru orice educatoare.
Cunoaşterea dezvoltării afective a copilului orientează atât influenţele educaţionale ale familiei, cât şi pe cele ce se exercită în spaţiul școlii.
Intrarea copilului în școală înseamnă începutul exercitării sistematice a unor influenţe care vor accentua şi consolida toate caracrteristicile afectivităţii şcolarului. Aceasta solicită toate posibilităţile lui de adaptare. Continuarea