Studiu de specialitate – Rima în poezia simbolistă românească

Autor: drd. Albu Nicoleta-Petronela

Abordarea acestei cercetări a pornit de la dorinţa de a folosi pragmatismul mijloacelor statistice în analiza retoricii poeziei simboliste românești.
Am analizat un material cuprinzător, reprezentativ pentru opera celor mai semnificativi autori asociați cu poezia simbolistă românească: Alexandru Macedonski – 383 de poezii ce însumează 7350 de versuri, Ștefan Petică – 97 de poezii grupate în 1820 de versuri, George Bacovia – 272 de poezii ce însumează 3554 de versuri și Ion Minulescu – 186 de poezii a 6358 de versuri. Continuarea