Dezvoltarea creativității prin activitatea de rezolvare și compunere de probleme

Autor: prof. înv. primar Barbu Anca Roxana
Școala Gimnazială ,,Radu cel Mare”, Structura – Școala Nr. 1 Găești, jud. Dâmbovița

Prefacerile fără precedent şi mutaţiile pe care le cunoaşte societatea contemporană, asociate cu condiţiile specifice care ţin de o societate bazată pe economia de piaţă, sunt de aşa natură încât afectează fiinţa umană în întreaga ei configuraţie spirituală.
Creativitatea este o însuşire complexă a personalităţii; ea atrage după sine calităţi ale proceselor de cunoaştere afective, voliţionale, de personalitate. Creativitatea devine educabilă încă de la vârsta şcolară mică, învăţământul primar asigurând elementele fundamentale ale cunoaşterii şi îndeplinind un rol covârşitor în însuşirea cunoştinţelor de bază. Fenomenele psihice dinamizatoare cum sunt: curiozitatea, pasiunea, nevoia de activizare, succesul şi satisfacţia care pot fi declanşate sau accelerate în şcoală, asigură şcolarului mic fondul psihic necesar activităţilor creative. Continuarea

Studiu de specialitate – Cultivarea creativității prin rezolvarea și compunerea de probleme în clasa I și a II-a

Autor: prof. înv. primar Sorina Cadia
Școala Gimnazială Racovița, jud. Timiș

Activitatea de rezolvare şi compunere a problemelor oferă cel mai bun prilej pentru cultivarea şi educarea creativităţii inventivităţii. Rezolvarea unei probleme asemănătoare sau de acelaşi tip cu o problemă rezolvată anterior oferă mai puţin teren pentru creativitate decât rezolvarea unei probleme noi în care pe lângă aspectele reproductive intervin şi aspecte creative. Diferenţa dintre a învăţa rezolvarea unei probleme şi a putea să rezolvi o problemă nouă înseamnă, în esenţă, creativitate, dar de niveluri diferite. Rezolvarea unei probleme noi este depăşită din punct de vedere al creativităţii de alcătuirea unei probleme noi.
În rezolvarea problemelor, deprinderile şi abilităţile se referă la analiza datelor, a condiţiei, la capacitatea de a înţelege întrebarea problemei şi a orienta întreaga desfăşurare a raţionamentului în direcţia descoperirii soluţiei problemei.
În scopul cultivării creativităţii, a gândirii, inteligenţei şi imaginaţiei elevilor în activitatea de rezolvare a problemelor se folosesc procedee variate:
– complicarea problemei prin introducerea de noi date sau prin modificarea întrebării;
– rezolvarea problemei prin două sau mai multe procedee;

Continuarea