Studiu de specialitate – Metode și procedee folosite în vederea cultivării flexibilității gândirii elevilor din ciclul primar prin rezolvarea problemelor

Autor: prof. înv. primar Sasu Persida Gabriela
Școala Primară Vlăduleni-Bîlteni, jud. Gorj

Având în vedere că izvorul creaţiei există la toţi elevii, am căutat totdeauna să-l dezvolt. În cadrul orelor de matematică s-au planificat lecţii speciale, din orele la dispoziţia învăţătorului, de compunere de probleme.
Compunerea problemelor este una din modalităţile principale de a dezvolta gândirea independentă şi originală a copiilor, de cultivare şi educare a creativităţii gândirii lor.
În activitatea de compunere a problemelor trebuie să se ţină seama de posibilităţile elevilor, prin sarcini gradate trecându-se de la compunerea liberă la cea îngrădită de anumite cerinţe din ce în ce mai restrictive. 1. Compunerea problemelor cu ajutorul materialului intuitiv Continuarea

Studiu de specialitate privind valențele formative ale activității de rezolvare a problemelor specifice ciclului primar

Autor: prof. înv. primar Sasu Persida Gabriela
Școala Primară Vlăduleni-Bîlteni, jud. Gorj

Activitatea elevilor în cadrul lecţiilor de matematică, pe măsura capacităţilor potenţiale şi în conformitate cu legile lor biologice, am întreprins-o cu scopul de a forma indivizi cu personalitate creatoare, capabili şi dornici să se autorealizeze.
Rezolvarea problemelor constituie activitatea matematică cea mai bogată în valenţe formative, în ea concretizându-se întreaga experienţă dobândită de elev, atât în studierea şi cunoaşterea numerelor cât şi a calculului, acestea devenind elemente auxiliare în rezolvarea problemelor.
Bogatele valenţe formative al activităţii de rezolvare a problemelor nu se valorifică de la sine, în mod spontan. Lăsată pe seama spontaneităţii, eficienţa formativă a rezolvării problemelor este limitată şi se poate dirija în direcţii negative, dacă se pot forma unele priceperi şi deprinderi care frânează dezvoltarea gândirii şi a atitudinii independente a elevilor. De aceea este necesară o preocupare permanentă din partea învăţătorului pentru valorificarea valenţelor formative ale activităţii de rezolvare a problemelor şi de sporire a eficienţei formative a acestei activităţi. Continuarea