Familie – școală, interacțiune și comunicare pentru reușita școlară

Autor: ed. Dobraniș Mădălina
Grădinița Botești, Bacău

„Multe dintre lucrurile de care avem
Nevoie pot să aştepte, copilul nu poate.
E perioada în care se formează din punct
De vedere fizic, când mintea i se dezvoltă.
El nu înseamnă mâine; el înseamnă azi.” (Gabriela Mistral)

1. REUŞITA ŞCOLARĂ
Reuşita şcolară este ţelul întregului proces de învăţământ. Analiza reuşitei şcolare se face în strânsă legătură cu eşecul şcolar. Cercetările au relevat condiţionarea reuşitei şcolare de influenţa unei constelaţii de factori cu acţiune variabilă, ceea ce oferă posibilitatea ca prin potenţarea unora să se atenueze efectul altora mai puţin confortabili şi mai uşor de manipulat, în scopul ameliorării performanţelor. Iată câteva aspecte ce favorizează reuşita şcolară:
a) Influenţa caracteristicilor individuale ale elevilor;
b) Factori socio-familiali;
c) Grupul şcolar;
d) Factori şcolari. Continuarea

Factorii reuşitei şcolare

Autor: înv. Ivan  Marilena
Școala Gimnazială „Gheorghe Pătrașcu” – Buruienești, Neamţ

I.Factorii intelectuali ai reuşitei şcolare

Termenul “inteligență “ nu are o semnificaţie univocă. Astfel, inteligența este definită drept capacitate de adaptare la situaţii problematice noi, instrument al reuşitei, al cunoaşterii; capacitate de a dobândi capacităţi; instrument al abstractizării, al combinării, al sintazei.

În decursul dezvoltării sale, inteligența – datorită nivelurilor variate de dezvoltare şi modurilor nelimitate de combinare a percepţiilor, a memoriei, a gândirii etc. într-o structură funcţională complexă şi dinamica – poate lua forme diferite (practică, tehnică, verbală, socială, artistică, şcolară s.a. ).

Inteligența şcolară cu valoare pur operaţională, desemnează în perspectiva concepţiei lui J.Piaget echilibrul dinamic dintre asimilarea cerinţelor şcolare şi acomodarea la acestea, la diferite niveluri de şcolarizare. Inteligenţa şcolară este o formă specifică , particulară , a inteligenţei, care se diferenţiază de inteligenta generală, globală, verbală, practică etc., mai ales prin specificitatea conţinutului său, dar, în acelaşi timp, se supune legilor generale ale dezvoltării mintale. Continuarea

Relaţia profesor – elev – părinte, în asigurarea succesului şcolar

Autori: prof. Vlădeanu Dobriţa
Şcoala „Ion Creangă”, Tg.Frumos, jud.Iaşi
prof. Vlădeanu Gheorghe
Şcoala „C.Teodorescu”, Războieni, com Ion Neculce, jud.Iaşi

Şcoala,un spaţiu al comunicării se defineşte pe trei dimensiuni esenţiale:
– educaţională – prin care scopul primordial al şcolii îl reprezintă sprijinirea formării individuale a copiilor şi tinerilor, în dezvoltarea capacităţilor personale necesare integrării acestora în societate şi în viaţa profesională.
– politică – respectarea principiilor de politică educaţională cuprinse în constituţie: asigurarea dreptului fundamental la educaţie.
– socială – prin care trebuie asigurat liberul acces al tuturor persoanelor şi grupurilor din societate, la un parcurs educaţional potrivit capacităţilor şi intereselor acestora, garantat prin legea învăţământului şi prin alte reglementări specifice.
Educatorul este un partener de dialog cu ceilalţi, ajutând elevul să-şi descopere resursele, bogăţia interioară,să se exprime. Succesul şcolar nu se obţine numai în urma efortului de asimilare a materialului predat, succesul şcolar presupune învăţarea normelor care guvernează comportamentele acceptate în grupurile de elevi în şcoală. Despre educaţie se vorbeşte mult în zilele noastre şi mulţi factori sunt implicaţi în realizarea ei dar între aceştia familia ocupă locul de bază. Continuarea