Responsabilitate socială și voluntariat în grădiniță

Autor: prof. înv. preșcolar Toma Alina Elena
Liceul Tehnologic ,,Al. Vlahuță”
Com. Podu Turcului, jud. Bacău

Tema stabilită în anul şcolar 2012-2013 pentru cercurile pedagogice şi şedintele de catedră, dar şi pentru programul ,,Să ştim mai multe, să fim mai buni” este de interes european pentru etapa actuală şi atrage atenţia asupra rolului pe care şcoala îl are în formarea deprinderilor şi obişnuinţelor de implicare în viaţa socială prin activităţi de voluntariat.
VOLUNTARIATUL este activitatea de interes public desfaşurată din proprie iniţativă de orice persoană fizică în folosul altora, fără a primi o contracomprestaţie materială.
RESPONSABILITATEA SOCIALĂ este principiul care stă la baza voluntariatului. Indiferent ce persoană eşti, care îţi sunt convingerile sau ce vrei să devii, responsabilitatea este o abilitate pa care o dobandeşti prin muncă, atunci când iei decizii şi acţionezi în anumite situaţii indifrent de natura lor. RESPONSABILITATEA SOCIALĂ şi VOLUNTARIATUL încep în şcoală şi continuă toata viaţa. Continuarea