Studiu de specialitate – Respirația la alge

Autor: prof. Slăvulete Coralia Mariana
Liceul Tehnologic Iancu Jianu, Olt

Intensitatea respiraţiei
Ca toate organismele vii, algele obţin în procesul dezasimilaţiei prin descompuneri oxidative, însemnate cantităţi de energie. În aceste descompuneri apare catabolismul energetic care face cu necesitate apel la oxidoreducere, contează pe transferul de electroni şi creează, prin fosforilare, legături bogate în energie de tipul ATP; printr-un astfel de complicat organism se degajă energia indispensabilă activităţii celulare. Continuarea