Formarea reprezentărilor şi noţiunilor istorice la elevii din învăţământul primar

Autor: prof. înv primar Ciobanu Amalia-Dana
Liceul Teoretic ”Vasile Alecsandri” Săbăoani – Neamţ

„Nu este de tăgăduit că istoria este tot magistra viitorului: ea aprinde făclia sa la trecut pentru a lumina timpurile ce au să vină. Ea studiază îndreptările ce le au faptele din trecut şi cată să-şi dea seama despre drumul ce-l vor apuca în viitor.” – Lecţiunea de deschidere a cursului de Istoria Românilor la Universitatea de la Iaşi de către A.D. Xenopol
Ştiinţă umanistă prin excelenţă, având în centrul său omul şi activitatea lui transformatoare, istoria contribuie la formarea personalităţii umane prin însăşi conţinutul şi natura ei. Ea operează cu concepte, noţiuni, dar nu trebuie înţeleasă ca înşiruire de date, fapte, evenimente, ci ca explicaţie a trecutului, a evoluţiei societăţii omeneşti.
Caracterul finalist al educaţiei din perspectivă acţională determină sensul teleologic al acesteia. În orice moment, educaţia este dirijată şi orientată în funcţie de finalităţile pe care le urmăreşte şi care circumscriu modelul de personalitate pe care doreşte să-l formeze – o personalitate continuu adaptabilă, receptivă la nou şi capabilă de exprimare liberă după o deliberare corectă. Finalităţile actului educaţional se diferenţiază şi se integrează într-un tot unitar, pe baza cerinţelor sociale şi a descifrării mecanismului psihologic al învăţării umane. Continuarea