Studiu de specialitate – Relația educațională profesor – elevi, perspectiva calității

Autor: prof. Paraschiva Căpriță
Colegiul Economic Buzău

Profesia didactică evoluează pe fondul nevoii de conducere managerială a şcolii şi a clasei de elevi. Este o construcţie pe care UNESCO doreşte să o fundamenteze în funcţie de patru piloni importanţi: a învăţa să ştii, a învăţa să faci, a învăţa să trăieşti împreună cu alţii, a învăţa să fii.
Ca agent al schimbării, cadrul didactic devine un mediator în procesul cunoaşterii. Profesionalizarea sa evoluează „între standardizare şi creativitate” (Ion Negruţ, 2003, pg.14).
Standardizarea priveşte valorile aflate la baza curriculumului iar creativitatea rezultă din necesitatea adaptării permanente a cadrului didactic la un context pedagogic şi social deschis, aflat într-o continuă schimbare.
Una din principalele căi prin care cadrul didactic se poate adapta noilor cerinţe privind procesul instructiv – educativ este şi comunicarea profesor – elev, care este specifică actului de învăţare şi presupune un raport bilateral şi o calitate deosebită. Continuarea