Studiu de specialitate – Reforma învățământului preșcolar – obstacole și soluții

Autor: prof. Pătrașcu Elena Crenguța
Liceul Tehnologic I. C. Petrescu Stîlpeni – GPP Stîlpeni jud. Argeș

Pornind de la ideea că societatea noastra se află întro continuă mișcare și transformare acest principiu nu ar trebui să ocolească și sistemul de învățământ. Toate schimbările ar trebui să fie relevante, sustenabile, capabile să fie integrate în practicile curente ale şcolii, posibil de implementat pe termen mediu şi lung, să rezolve cea mai mare parte a contradicţiilor, să aibă eficacitate pentru calitatea, eficienţa şi echitatea învăţământului, şi pentru capacitatea de acceptare a schimbării.

Continuarea