Studiu de specialitate – Participarea elevilor în proiecte de matematică

Autor: prof. Abdul-Gelil Geavidan
Liceul Tehnologic C. A. Rosetti, Constanța

Studiul matematicii în liceu urmăreşte să contribuie la formarea şi dezvoltarea capacităţii elevilor de a reflecta asupra lumii, crearea unei atitudini favorabile activităţii de rezolvare a problemelor, dezvoltarea capacităţilor de experimentare şi de raţionament,de intuiţie şi de analiză critică, prin lansare aunor ipoteze de lucru în cadrul problemelor, obţinerea soluţiilor şi verificarea rezultatelor. Continuarea